Hegnar og Stordalen vil selge Hurtigruten til britisk oppkjøpsfond

Snart kan Hurtigrutens dager som børsnotert selskap være over. Her hurtigruteskipet MS "Finnmarken" på tur. (Foto: Hurtigruten ASA")
Storaksjonærene Petter Stordalen og Trygve Hegnar ønsker et britisk investeringsfond, forvaltet av TDR Capital LLP, som ny hovedaksjonær i Hurtigruten ASA. Det betyr at Hurtigrutens dager som børsnotert og helnorsk selskap snart kan være talte.

Storaksjonærene Petter Stordalen og Trygve Hegnar ønsker et britisk oppkjøpssfond, forvaltet av TDR Capital LLP, som ny hovedaksjonær i Hurtigruten ASA. Det betyr at Hurtigrutens dager som børsnotert og helnorsk selskap snart kan være talte.

Selskapet Silk Bidco AS - som eies av de private investeringsselskapene til storaksjonærene Stordalen og Hegnar, samt det britiske investeringsfondet forvaltet av TDR Capital LLP - eier fra før 55,87 prosent av aksjene i Hurtigruten ASA.

Nå ønsker parhestene Stordalen og Hegnar det britiske oppkjøpsfondet, forvaltet av TDR Capital LLP, som ny hovedaksjonær. Det kommer frem i en børsmelding i dag, hvor joint ventureselskapet Silk Bidco byr sju kroner for hver av Hurtigrute-aksjene de ikke eier fra før.

 

Selger seg ned til fem prosent hver

Det betyr at de private investeringsselskapene til Hegnar og Stordalen - som en del av transaksjonen - i fremtiden ikke vil eie mer enn fem prosent hver i Hurtigrutens nye eierselskap.

Dersom budet godtas vil investeringsfondene som forvaltes av TDR Capital LLP komme til å eie hele 90 prosent av tradisjonsrike Hurtigruten ASA, som har vært i drift siden i 1893. 

 - Jeg selger mesteparten av mine aksjer og blir sittende igjen med en bitteliten del, bekrefter Trygve Hegnar til nettavisen E24.

I dag har Hegnar en eierandel på 33,13 prosent. 

Transaksjonene til det britiske oppkjøpsfondet vil innebære en gevinst på nærmere 830 millioner kroner for Hegnars del.

Budet fra Silk Bidco verdsetter Hurtigruten ASA totalt til 2,94 millarder kroner.

Styret i Hurtigruten har enstemmig anbefalt aksjonærene å godta det frivillige tilbudet fra Slik Bidco AS om å kjøpe alle de utestående aksjene i selskapet til sju kroner per aksje.

 

Ønskes velkommen om bord

Styreleder Helen Jebsen Anker i Hurtigruten er positiv:

- De habile styremedlemmene i Hurtigruten har foretatt en detaljert gjennomgang av betingelsene og vilkårene i tilbudet. Tilbudet reflekterer Hurtigrutens strategiske og finansielle verdier og representerer en betydelig premie i forhold til aksjekursen. I tillegg til at det vil føre til verdier for aksjonærene, ser de habile styremedlemmene muligheten for at Hurtigruten kan fortsette sin vekststrategi under Silk Bidcos eierskap. Hurtigruten er et veldrevet selskap med betydelig potensiale. Vi tror at dette potensialet vil bli oppnådd raskere og mer effektivt med Silk Bidco om bord. Det habile styret anbefaler aksjonærene å godta tilbudet, sier hun i en pressemelding.


- Erfarne investeringspartnere

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, har følgende kommentar:

- Tilbudet representerer et spennende nytt kapittel for Hurtigruten, våre gjester, medarbeidere og samarbeidspartnere. Under det potensielle nye eierskapet vil selskapet dra nytte av erfarne investeringspartnere som med sitt engasjement, gode resultater og sitt langsiktige perspektiv vil kunne innebære sterk støtte for å oppnå selskapets fulle potensiale og langsiktige ambisjoner.

Hvis budet godtas vil Hurtigruten ASA bli tatt av børs.

– Hurtigruten er et ikon med en unik historie og en sterk markedsposisjon. Vi er begeistret over mulighetene til å akselerere veksten i virksomheten. Vi vil bygge videre på den sterke posisjonen som selskapet har, vi vil investere og vi vil bidra til at Hurtigruten fortsatt kan levere opplevelser i verdensklasse til passasjerene, sier Petter Stordalen i en kommentar til NTB.

 

 

TDR Capital LLP: 

TDR Capital LLP ble etablert i 2002 og er et av Europas ledende private equity-selskaper. Gjennom sine tre europeiske oppkjøpsfond har selskapet forpliktet kapital på over EUR 4,8 milliarder. TDR Capital har en verdibasert og driftsfokusert investeringsstrategi. TDR har hatt som langvarig strategi å skape verdier gjennom å foreta selektive investeringer og nær oppfølging, og å drive frem vellykkede bedrifter. 


Home Capital AS:

Home er et investeringsselskap etablert i Norge og heleid av Home Invest AS, som er fullt ut kontrollert av Petter A. Stordalen. Home Capital AS foretar investeringer i børsnoterte nordiske aksjer, derivater og obligasjoner. En mindre andel av kapitalen investeres også i ikke-børsnoterte selskaper. 


Periscopus AS:

Periscopus er et investeringsselskap etablert i Norge og i sin helhet kontrollert av Trygve Hegnar. Selskapet driver virksomhet innen forskjellige næringer, blant annet forlagsvirksomhet, media, hotelldrift og eiendom.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: