Havfisk om pliktkommisjonen: -En tung materie å endre

Trålkvotene for rederiet Havfisk kan bli redusert og auksjonert bort, dersom "Pliktkommisjonens" forslag blir gjennomført. -Man vil flytte på tunge fiskeripolitiske prinsipper for å løse et ganske lite problem, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad. (Foto: Havfisk).
- Det er mange og tunge prinsipielle fiskeripolitiske forhold som må flyttes på for å løse et relativt lite problem. Men det er positivt med nye innspill, sier konsernsjef Webjørn Barstad i Havfisk ASA om Pliktkommisjonens innstilling.

- Det er mange og tunge prinsipielle fiskeripolitiske forhold som må flyttes på for å løse et relativt lite problem. Men det er positivt med nye innspill.

Det sier konsernsjef Webjørn Barstad i Havfisk ASA, Norges største trålrederi med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk, til High North News. Barstad understreker at det er positivt med nye innspill og tanker i en debatt som har preget deler av norsk fiskerinæring i en årrekke, men tror flere av Pliktkommisjonens forslag blir svært vanskelig å gjennomføre.

- For det første er det jo umiddelbart positivt at utvalget ikke foreslår i stramme inn på de ulike pliktene, slik det er tatt sterkt til orde for i enkelte miljø. Når det er sagt vil forslagene fra kommisjonen rokke ved flere, svært tunge prinsipielle sider ved norsk fiskeripolitikk, som deltagerloven ved at industrien skal leie inn fiskere for å ta den kvotene de har kjøpt. 

Russland som modell?

Det at man tar kvoter ut av trålstigen for å auksjonere den bort rokker ved viktige prinsipper, og ikke minst det å skulle arrangere en form for statlig auksjon på disse kvoteandelene. Det er bare ett land jeg vet om som har noe lignende som statlige kvoteauksjoner, og det er Russland. Det er ikke et land vi går til så ofte for å finne gode og smidige løsninger, sier Webjørn Barstad, og legger til at det er mye som dermed må rokkes ved for å løse et forholdsvis lite problem.

Havfisksjefen er i utlandet for tiden, men har fått med seg at utvalgslederen, professor emeritus Lars Mathiesen, sammenlignet reduksjonen av kvotene med en ekspropriasjon av fast eiendom. 

- Utvalget legger opp til en svært stiv  pris for kvotereduksjonene, eller frikjøpsforslaget. En ekspropriasjon er en engangshandel, mens tap av kvoter er et årlig tilbakevendende tap for flåten. Det kan fort bli svært kostbart.

Sivilisert samfunn

Barstad forutsetter nå at det utvalget har lagt frem ses på som det det er, et forslag og et slags tilbud. 

- Vi lever jo i et sivilisert land, og antar at vi som nå mottar dette tilbudet får sette oss ned og drøfte gjennom det. At det ikke kommer på tale med noen diktat eller at forslag som dette blir tredd ned over hodet på de berørte aktørene.
Nøkkelord