Havfisk dobler resultatet fra i fjor

Havfisk hadde tredje kvartal et driftsresultat på 85 millioner kroner, 40 millioner mer enn på samme tid i fjor.
Havfisk hadde tredje kvartal et driftsresultat på 85 millioner kroner, 40 millioner mer enn på samme tid i fjor. 

Tallet som oppgis er før avskrivning og amortisering. Omsetningen i tredje kvartal var også høyere enn i 2013, med 296 millioner kroner, som er 107 millioner mer enn i tredje kvartal 2013. 

I det hele tatt er det mye som peker rett vei for det som tidligere het Aker Seafoods. Fangstinntektene per driftsdøgn er i år 43 prosent høyere i tredje kvartal enn i fjor. Dette skyldes først og fremst økt fangsteffektivitet og økte priser. 

De viktigste artene for selskapet er torsk, sei og hyse, men i tredje kvartal er det også fisket et stort volum av andre arter som blåkveite, uer og reker. 

- Vi er godt fornøyd med driften i tredje kvartal. Fangstinntekter per driftsdøgn er det høyeste i selskapets historie og vi har et rekordresultat i ett tredje kvartal. Nye og oppgraderte trålere gjør at vi nå utnytter kvotegrunnlaget bedre enn tidligere, sier konstituert konsernsjef Eldar Farstad.  

Konsernets egenkapital var ved utgangen av tredje kvartal på 728 millioner kroner, tilsvarende 27,8 prosent.Havfisk ASA

Fiskeriselskap med 10 trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner. 
Omsetning i 2013: 779 millioner kroner
Ansatte: ca 382
Hovedkontor i Ålesund, og rederikontorer i Stamsund og Hammerfest. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: