– Har vardøværingene gitt opp kampen?

Arne Pedersen er ikke i tvil om at politikerne var naive da de ønsket fiskeindustrien velkommen til Finnmark for 25 år siden. Nå håper han kampviljen i Vardø våkner igjen.

– Vardøværingene har alltid hatt en klar fiskeripolitisk stemme, men den har forstummet. Har de gitt opp kampen? Mye tyder på at de har resignert.

Det sier Arbeiderparti-politiker og kystfiskarlagsleder Arne Pedersen til Finnmarken.. Kvelden før deltok han på fortellerfestivalen Tenning i Vardø, der han fortalte om historien rundt Svartnes-anlegget, før det ble åpnet for debatt. I løpet av de siste tiårene har også vardøsamfunnet sett fiskekvoter forsvinne, og Arne Pedersen mener det aldri er for sent å ta opp kampen.

– Vi sier at vi ikke har kapital og kompetanse, men det er bare tull! Vardø ligger midt i havgapet, og vet alt om fiskeri, det er jo det de har drevet med i århundrer! Å si at vi mangler kompetanse er ikke sant. Man må tro på egne evner, sier han til avisen.