Har solgt Store Norske Gull AS til nordnorsk selskap

Styreleder Annette Malm Justad har møtt banken og departementet til samtaler om situasjonen i Store Norske.
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har fått kjøper på datterselskapet Store Norske Gull AS.
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har fått kjøper på datterselskapet Store Norske Gull AS. 

Det er gruveselskapet Antaeus AS som er kjøper av selskapet. Det nordnorske gruveselskapet eies av Øystein Rushfeldt, som også er adm. dir. i Nussir ASA og en drivkraft i mineralutviklingen i Nord-Norge. 

Store Norske Gull AS har rettigheter og eiendeler på fastlandet som er inkluderti  salget. Selskapets utmål på Svalbard holdes utenom salget og blir overført til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK).

Selskapet begynte letevirksomhet i Finnmark i 2004. I første omgang var dette for å få økt kompetanse. De innledende studiene i Finnmark utviklet seg etter hvert til selvstendige leteprosjekter. Store Norske Gull AS har 26 undersøkelsesrettigheter i Finnmark og 47undersøkelsesrettigheter i Troms, tilsammen 215 kvadratkilometer. 

SNSK ønsker ikke å prioritere midler på å opprettholde og gjøre videre undersøkelser av dem i den krevende situasjonen selskapet nå står i, og selskapet har vært til salgs en tid. 

 

Øystein Rushfeldts selskap Antaeus AS har kjøpt Store Norske Gull AS. (Foto: Linda Storholm)
Øystein Rushfeldts selskap Antaeus AS har kjøpt Store Norske Gull AS. (Foto: Linda Storholm)

Store Norske Gull AS 

Stiftet i 2003 for å undersøke og utvikle Store Norskes gullforekomster på Svalbard.
Selskapet har også mutinger i Finnmark og Troms. 

Tags