- Har forbedret havbruksmeldingen

Her gjennomfører en brønnbåt avlusning, lakselus er en av miljøindikatorene som skal styre veksten i norsk havbruksnæring mener politikerne. Nå tar forskere til orde for at også den økonomiske og sosiale bærekraften må tas med i vurderingen. (Foto: Sjømat Norge)
Næringskomitéen har forbedret havbruksmeldingen på flere punkter mener Sjømat Norge.

Næringskomitéen har forbedret havbruksmeldingen på flere punkter mener Sjømat Norge. 


Styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge er spesielt fornøyd med gjennomslaget for at vederlaget oppdretterne må betale for vekst i hovedsak skal gå til kommunene som tilrettelegger for havbruk. 

Næringskomitéen på Stortinget avgir i dag sin innstilling til stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen. 


Ingen arealavgift 

H, Ap, Sp, Frp, KrF, V holdt en felles pressekonferanse tidligere i dag og la fram flere punkter som Sjømat Norge er en forbedring av Stortingsmeldingen som kom like før påske.  

Ett av spørsmålene som har vært mye diskutert er spørsmålet om arealavgift. 

- Vi er glad for at næringspolitikerne på Stortinget ikke vil pålegge havbruksbedriftene arealavgift og heller gir mer av vederlaget for vekst til kommunene og fylkeskommunene. Dette vil gi økte inntekter til kommunene, sier Sperre.


Ingen produksjonssoner

Det er også blitt klart at det ikke skal innføres produksjonssoner før man har mer kunnskap om lakselus, hvordan den påvirker villaksen og hvilke naturlige variasjoner som finnes. 

- Vi har vært enige med regjeringen i at veksten fremover bør knyttes til miljøindikatorer, og at at næringen må ha et lavt nivå av lakselus for å oppnå vekst. Det har imidlertid vært faglige diskusjoner knyttet til modellvalg og valg av målemetoder. Derfor er det positivt at komiteen går inn for å utrede dette nærmere først, og at saken skal forelegges Stortinget på nytt før en ny forvaltningsmodell blir innført, sier Sperre. Viktig med vekst 

Den endelige innstillingen fra næringskomitéen er ikke publisert ennå, men ut fra det som er blitt kjent sier Sperre at sjømatnæringen er fornøyd med de endringene som er kommet, blant annet at man understreker den avgjørende rollen norsk havbruksnæring har, og vil ha framover for Norge.

Organisasjonen mener derfor det er viktig at det legges opp til en reell vekst, og at kommunene får økt sine inntekter fra fondet i tillegg til flere arbeidsplasser. 

- Sjømat Norge har fått gjennomslag for vesentlige endringer i denne saken, men vi ser også at det gjenstår mye arbeid med å følge opp utformingen av havbruksforvaltningen for å få denne mer i tråd med næringens behov for en forutsigbar utvikling, avslutter Sperre. 

 

Styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre. (Foto: Sjømat Norge)
Styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre. (Foto: Sjømat Norge)

Tags