- Har en helt annen virkelighetsoppfatning

Regjeringens forslag til kommuneproposisjon og nytt inntektssystem fører til en gigantisk omfordeling av midler fra nord til sør og vil ramme både innbyggere og næringsliv. Foto: Wikimedia/Vasile Cotovanu
Det er større sannsynlighet at Røst får oljevernbase enn at Saura får åpnet Nordland VI for oljeutvinning, mener Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er større sannsynlighet at Røst får oljevernbase enn at Saura får åpnet Nordland VI for oljeutvinning, mener Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.


Leder Bente Kristine Lorentzen reagerer på at Saura AS planlegger som om det kommer oljeutvinning før eller siden og uansett. 

Torsdag møttes regionrådene i Salten og Lofoten i Svolvær. Et av temaene var Saura AS. Kommunene Bodø og Gildeskål har fått Røst med på laget, og går i bresjen for å utvikle en områdeløsning som blant annet innebærer oljevernbase og ilandføring av olje og gass på Røst, rørledning til Saura i Gildeskål og utskipning derfra. 

Planene ble lansert for tre uker siden, og styreleder Johan Petter Barlindhaug orienterte kommunepolitikerne i regionrådene om planene. 

I Folkeaksjonen er de ikke overraskende kritiske til prosjektet. 

- Det er et problem at Saura AS blander oljevern og oljeutvinning på denne måten, sier Bente Kristine Lorentzen. Organisasjonen står først i rekken for å støtte Røst i kampen for en oljevernbase, men er ikke enig i at dette må komme som en følge av å åpne Nordland VI. 

Røst trenger det 

- Røst trenger virkelig en oljevernbase, det har de trengt i mange år allerede, men de har ikke bruk for å åpne for oljeutvinning, sier Lorentzen.
Hun kaller det skummelt at Saura AS legger til grunn for sin forretningsidé at oljeutvinning er noe som uansett vil komme før eller siden, og at kommunene derfor vil tjene på å være i forkant. 

- Det er en virkelighetsforståelse som ikke stemmer med resten av verden, som blir mer og mer opptatt av å ta vare på de mest verdifulle ressursene som finnes, det matfatet sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja utgjør, sier Lorentzen. Hun mener at det både nasjonalt og internasjonalt er stadig bredere støtte til et varig vern av disse områdene. 

- Saura er først og fremst etablert for å skape ringvirkninger til Bodø og Gildeskål, men premisset bak etableringen stemmer ikke med hvordan verden vil se ut i framtiden. 

- Tror du Røst føler seg presset til å være med på laget? 

- Nei, jeg tror de har fått god informasjon. Røstordføreren sier at dette er en tanke og en idé de ser på. Det er forståelig at de ikke er avvisende, sier Lorentzen. 

Lokal skepsis

I arbeidet med Saura har det vært holdt flere møter på Røst med lokale fiskere og næringsliv. Fiskerne har uttrykt skepsis til planene om å åpne for oljeleting, og det er satt som et absolutt krav at øykommunen får på plass en oljevernbase dersom de skal gå med på en oljeåpning. 

Fra prosjektets side er det sagt at dette er en måte å sikre at kommunene selv får være med på å legge premissene for det som uansett vil skje. Om det i 2017 blir flertall på Stortinget for en åpning kan det nemlig bli leteboring i Nordland VI allerede i 2018. Det har ikke Lorentzen noe særlig til overs for.

- Det er et kjempeproblem at folk mangler tillit til det offentlige og ser seg nødt til å gjøre dette. Selv om det fem ganger er vedtatt at dette området ikke skal åpnes har folk en mistillit, og det er ikke bare på Røst, sier Lorentzen. 

- Med den utholdenheten oljeselskapene og ja-siden viser, er det ikke bare et tidsspørsmål før det blir flertall for en åpning?

- Nei, tvert i mot. Det blir mer og mer tydelig at denne kampen vil oljeselskapene tape. Det er stadig flere som kjenner til konsekvensene av en dårlig klimapolitikk, og motstanden øker både lokalt og nasjonal. Kampen kommer til å bli endelig avgjort, men det er et problem at vi må ta disse kampene underveis som alle underbygger den tvilen folk har til denne næringen. 

- Kommer ikke til å skje

Hun var tilstede da prosjektet ble presentert for regionrådene i Salten og Lofoten og forteller at saken ikke skapte noen debatt. 

- Politikerne tok det mer som ei orientering, sier hun. 

- Hva syns dere om prosjektet og prosessen de fører? 

- Jeg har forståelse for at Bodø og Gildeskål ønsker næringsutvikling, men vi er uenige i hvilken type næringsutvikling de legger til grunn. Først fordi de vil åpne et område som det er lite sannsynlig at de kommer videre med, også er det rart at de satser på en ikke-fornybar vare som dette. 

- Skulle dere ønske at dere som organisasjon fikk mer informasjon? 

- Det er viktig for oss at de er åpne og tydelige på planene, men med det premisset som ligger til grunn, en åpning i 2018 basert på en 20 år gammel konsekvensutredning, det har vi veldig lite tro på. Det kommer ikke til å skje, slår Lorentzen fast. Les også: 

De vil pumpe olje og gass tvers over Vestfjorden 
- Tar ikke opp oljediskusjonen på bakgrunn av medieoppslag
Positive tilbakemeldinger på oljeplaner


Bente Kristine Lorentzen, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Folkeaksjonen
Bente Kristine Lorentzen, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Folkeaksjonen

Tags