Har begynt nedbemanningsjobben

Markedet er i stor endring, noe som krever en annen lederprofil, sier styret i LKAB. (Foto: Fredric Alm)
LKAB skal kutte 400 ansatte i løpet av ett år.
LKAB skal kutte 400 ansatte i løpet av ett år. 

For å kutte i selskapets kostnader ble det i februar bestemt at LKAB blant annet skal kutte arbeidsstokken med 400 personer. I første omgang skulle nedbemanningen skje gjennom førtidspensjoner og færre midlertidig ansatte, men det er nå klart at man i tillegg vil bli nødt til å si opp folk. Tidsplanen for nedbemanning er også justert, og prosessen skal nå være gjennomført innen utgangen av mars 2016. 

Både administrativt og i produksjon

Oppsigelsene vil komme både blant de ansatte i administrasjonen og i produksjon, omtrent like mange administrativt ansatte som produksjonsansatte vil rammes av nedskjæringene. 

- Jernmalmsprisene fortsetter å falle og vi må senke kostnadene raskere. Vi ser nå at vi ikke klarer å kutte 400 stillinger gjennom bare naturlig avgang. Oppsigelser kan dessverre bli nødvendig for å få lang sikt forsvare LKABs konkurransekraft og lønnsomhet, sier kommunikasjonsdirektør Frank Hojem.  

Overtallige i administrasjonen

De siste årene har antallet administrativt ansatte økt på grunn av store investeringer i nye prosjekter og nye myndighetskrav. Etter at selskapet bestemte seg for å midlertidig stoppe de delene av virksomheten som ikke er kritisk for å klare produksjonsmålene, er det derfor nå en overtallighet i administrasjonen. 

LKAB skriver i en pressemelding at målet er å minske antallet oppsigelser gjennom forskjellige ordninger, for eksempel førtidspensjon. 

Personaldirektør Grete Solvang Stoltz forteller at fagforbundet er informert, og at forhandlingene skal innledes i starten av mai. De ansatte vil få informasjon løpende. Tags