Har avsatt 10,8 millioner til sikring og avslutning etter Sydvarangerkonkursen -men ikke til miljøet

Selskaper kontrollert av Felix Tschudi har kjøpt konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Miljødirektoratet krever at boet etter Sydvaranger Gruve AS gjennomfører miljøtiltak for 3 millioner kroner, men pengene finnes ikke.


Miljødirektoratet krever at boet etter Sydvaranger Gruve AS gjennomfører miljøtiltak for 3 millioner kroner, men pengene finnes ikke. 

Til å rydde og sikre området bergfaglig ved en driftsstans er det satt av 6,2 millioner kroner, og til å avslutte og etterdrifte sjødeponiet er det satt av 4,6 millioner kroner, men til å rydde opp i avfall, farlige kjemikalier, forurensede masser og grunn er det ikke penger på bok. 

I starten av desember var direktoratet på inspeksjon i Sør-Varanger, og rapporten omhandler blant annet sikring av farlige kjemikalier, farlig avfall, forurensede masser og grunn. Kostnadene til å rydde opp anslås til om lag 3 millioner kroner, og kravet er nå oversendt boet ved advokatfirma Wikborg, Rein & Co, som på sin side svarer at er "interessert i å gjøre det som er nødvendig for å hindre at utvinningsretten, driftskonsesjonen og beslektede tillatelser trekkes tilbake eller opphører, dog innenfor rammen av ressurser boet har til disposisjon".

Men konkursboet har ikke penger til å rydde opp i miljøproblemene, skriver DN. Den bergfaglige oppryddingen og sjødeponiet finnes det derimot penger til.  6,2 millioner til rydding og sikring  

Da Nærings- og handelsdepartementet i 2008 ga konsesjon til gruvedrift var ett av kravene at det ble satt av en sum til å rydde og sikre gruveområdet ved en driftsstans. Beløpet skal godkjennes av Bergvesenet (nå Direktoratet for Mineralforvaltning, journ. anm.), og settes på egen konto.  

Bostyrer Leif Petter Madsen forteller at det nå står 6,2 millioner kroner på en konto øremerket opprydding. 

- Dette konsesjonsvilkåret er oppfylt, sier han. Det er også satt av midler til å følge opp sjødeponiet i Bøkfjorden. 
4,6 millioner til sjødeponi

Miljødirektoratet har i sin utslippstillatelse stilt krav om økonomisk sikkerhet for avslutning og etterdrift av sjødeponiet, men ikke til opprydding av avfall og annet som kan være en miljørisiko.

Seksjonsleder Harald Sørby forteller at det er sikret 4,6 millioner kroner til avslutning og etterdrift av sjødeponiet.

Utslippstillatelsen følger virksomheten, ikke den enkelte bedrift, og tillatelsen vil kunne overtas av nye drivere, som også vil måtte gjennomføre forpliktelsene som må til for å unngå forurensning. 

- Det er ikke stilt vilkår om økonomisk sikkerhet for en situasjon hvor avfall blir stående igjen etter en konkurs eller dersom bedriften av andre grunner ikke er i stand til videre drift. Ingen bedrifter med tillatelse fra oss har et slikt krav, og vi mener at de vilkårene som er i tillatelsen til industribedriftene vil forebygge og forhindre at det gjenstår store eller alvorlige kilder til forurensning ved en nedleggelse, driftsstans eller konkurs, sier Sørby. 


Kan trekke tilbake tillatelsen

- Hva om miljøkravene dere har satt ikke blir oppfylt, vil dere trekke tilbake tillatelsen?

- Vi  kan alltid trekke tilbake en tillatelse, men må ha en god begrunnelse, sier Sørby, som i farten ikke kan huske at det har skjedd noen gang. 

 - Vi kan gå til et slikt skritt dersom tillatelsen blir grovt misligholdt, eller at virksomheten ikke greier å drive i henhold til den tillatelsen som er gitt, sier han. 

 

Per i dag ligger det an til at eventuelt nye drivere må ta kostnadene med å rydde opp. Det kommer på toppen av andre utfordringer, som et jernmalmmarked som ligger helt nede, og at man ligger langt etter med gråbergbrytingen i dagbruddet.

Tags