Håp i hengende snøre - ny utsettelse for Sydvaranger

Sydvaranger gruve.
Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Velvillige kreditorer gir Sydvaranger Gruve nok en utsettelse på gjeldsbetaling. Denne gang er fristen for å finne en løsning satt til 15. desember.

 

Velvillige kreditorer gir Sydvaranger Gruve nok en utsettelse på gjeldsbetaling. Denne gang er fristen for å finne en løsning satt til 15. desember.

Sydvarangers Gruve AS’ (SVG) eierselskap, Northern Iron Limited (NIL) har i dag sendt ut en børsmelding der det opplyses at långiverne DnB og Innovasjon Norge forlener en allerede inngått avtale om betalingsutsettelse ytterligere – fra 31. oktober og til 15. desember.

Opprettholder drift

En tredje stor kreditor, Tschudigruppen, har tidligere inngått avtale om betalingsutsettelse til utgangen av dette året.

Pressekontakt Harald Martinsen i Sydvaranger skriver i en pressemelding at det nå er forventet at selskapet «opprettholder sin likviditet på et nivå som er tilstrekkelig for å opprettholde normal drift av virksomheten de kommende ukene».

Nye investorer

I pressemeldingen heter det videre at «SVG og eierselskapet Northern Iron Limited, som tidligere meddelt, jobber med å finne langsiktige og bærekraftige finansielle løsninger med både eksisterende samarbeidspartnere og potensielt nye investorer.

SVG trenger å styrke sin finansielle stilling gjennom å innhente mer kapital både til arbeidskapital og nødvendige investeringer, samt å restrukturere gjelden for å sikre videre drift.»

Håper fortsatt på napp

Ledelsen og styret i så vel NIL som SVG forteller at de setter stor pris på den støtten kreditorene gir, og gir samtidig uttrykk for håp om at det skal lykkes å finne en langsiktig løsning for driften i Kirkenes. 

Det faktum at eierne og ledelsen fortsetter redningsarbeidet, og at kreditorene fortsetter å gi betalingsutsettelser, kan også tyde på at de faktisk øyner en reell mulighet for en langsiktig løsning for gruveselskapet. Eller som pressekontakt Harald Martinsen uttrykker det til High North News: 

-Jeg tror jeg nøyer meg med å si at dersom vi viste at vannet var helt tomt, så ville vi ikke ha kastet ut fiskesnøret!


Nøkkelord