Hammond vil ha grønlandsk grunnlov

Lederen av selvstyremyndighetene på Grønland, Aleqa Hammond, vil ha en egen grunnlov. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.

Det neste steget i utviklingen av Grønlands selvstendighet bør være å lage en egen grunnlov. Det mener både selvstyrelederen og opposisjonen.

-Det vil være en understreking av landets verdier og legge et godt grunnlag for selvstendighet, skriver leder av selvstyremyndighetene, Aleqa Hammond (Siumut), i en artikkel i den grønlandske avisen Sermitsiaq, i forbindelse med Grønlands nasjonaldag den 21. juni.

-Hvor går vi nå?

Feiringen av nasjonaldagen må ikke bare bli konsentrert om alt det landet har oppnådd de senere årene, men også bli brukt til å se fremover og ta et oppgjør med hvor det er på vei, skriver Hammond.

Hun maner befolkningen til å intensivere arbeidet mot selvstendighet: «Etableringen av hjemmestyre i 1979 og av selvstyre i 2009 har beredt grunnen for vår selvstendighet. Dette er ikke en jobb for selvstyremyndighetene alene. Uavhengighet er noe hele nasjonen må arbeid for, hver av oss og hver dag», skriver Hammond.

IA er enig med Hammond

Ifølge avisen The Arctic Journal har mye av diskusjonen nettopp dreid seg omkring hvor mye nasjonen har oppnådd etter at Danmark og Grønland ble enige om selvstyreavtalen i 2009.

Sara Olsvik, som er leder for det største opposisjonspartiet, Inuit Ataqatigiit (IA), skrev tilbake i 2011 at grønlenderne bør begynne å skrive sin egen grunnlov.

Prinsipper og verdier

«La oss involvere våre borgere i arbeidet, slik at vi samtidig kan få en bred debatt om hvilke prinsipper og verdier som skal ligge til grunn for Grønlands fremtid med frihet», skrev Sara Olsvig den gang, og hun bekjenner seg fullt og helt til budskapet i dag.

«Det viktigste er at vi sikrer fremtidige grønlandske generasjoner et solid grunnlag til å bygge vår nasjon videre på. Vi skal sikre at vi sikrer oss selv og hverandre mot overtredelser av våre grunnleggende rettigheter», skrev Olsvig bl.a.

Solid flertall

Dermed er det et mer enn solid flertall i den grønlandske nasjonalforsamlingen Inatsisartut for å lage landets egen grunnlov. Hammonds parti har 14 og IA har 11 av de totalt 31 medlemmene i det grønlandske landstinget. Og hva kan da hindre dem i å skrive en egen grunnlov?

-Egentlig ingen ting, sier professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, ved Universitetet i Bergen. Og legger til:

Uten uavhengighet

-Med mindre grunnloven skal inneholde noe om uavhengighet, som grunnlover jo har en tendens til å gjøre. For eksempel er jo paragraf 1 i den norske grunnloven viet nettopp nasjonens selvstendighet, men den måtte altså modereres da vi var i union med Sverige (frem til 1905) til en unionsparagraf.

Organisering ikke problem

I dag er det jo slik at Hjemmestyreavtalen fungerer som en sags grunnlov for Grønland, men det er neppe noen som hindrer dem i å lage en lov som er overordnet alle andre lover. Hvordan man organiserer demokratiet innenfor en slik union er ikke problem for unionspartnerne.

Det er altså først når en slik tekst inneholder formuleringer om uavhengighet fra den danske trone, formuleringer om egen valuta osv. at den vil innebære et brudd på Hjemmestyreavtalen, sier Frank Aarebrot til High North News.

Sara Olsvig, lederen i opposisjonspartiet IA, har ønsket egen grunnlov for Grønland siden 2011.
Sara Olsvig, lederen i opposisjonspartiet IA, har ønsket egen grunnlov for Grønland siden 2011.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: