- Halsbrekkende ned-bygging av lokale arkiver

Arkivverket skal omorganiseres, og ansatte frykter at viktig lokalkunnskap, lokale kilder og lokal tilstedeværelse skal forsvinne i dragsuget.

Arkivverket skal omorganiseres, og ansatte frykter at viktig lokalkunnskap, lokale kilder og lokal tilstedeværelse skal forsvinne i dragsuget.

- Vi ville aldri hatt 4000 hyllemeter med historisk dokumentasjon i Norsk olje- og gassarkiv hvis alt ble styrt sentralt, sier Torkel Thime, førstearkivar ved Statsarkivet i Stavanger, til Stavanger Aftenblad. 

- Endringene som nå foreslås vil gjøre lignende prosjekter svært vanskelige, og essensiell lokal kunnskap og formidling kan forsvinne. 
Endringene Thime refererer til ble presentert for de ansatte på et møte 29. oktober. Stridens eple er om de norske arkivtjenestene skal ha et regionalt nivå. Arkivverket er en landsomfattende etat som består av Riksarkivet og åtte statsarkiv i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Også Samisk arkiv og Norsk helsearkiv hører til Arkivverket. Siden 1904 har arbeidet vært organisert i et sentralt og et regionalt nivå. Arkivene er svært viktige kilder for blant andre historikere og forskere, men er også åpne for allmennheten, melder Aftenbladet.