Grov omsorgssvikt på Grønland: - Meget alarmerende og trist

Greenland’s Minister of Social Affairs Sara Olsvig was shocked at the revelations of grave public child neglect when a report was revealed in May/June this year.
Grønlands sosialminister, Sara Olsvig (IA), er rystet over avsløringer av grov offentlig omsorgssvikt overfor barn.


Grønlands sosialminister, Sara Olsvig (IA), er rystet over avsløringer av grov offentlig omsorgssvikt overfor barn.

- Dette er svært alarmerende, og det kan ikke skje raskt nok, at vi får rettet opp i dette, slik at barna får den trygghet de skal ha, sier Grønlands minister for sosialsaker, Sara Olsvig, til avisen Sermitsiaq. 

Grov omsorgssvikt

Det var den samme avisen, som litt tidligere i uken, kunne fortelle at selvstyrets (Naalakkersuisut) tilsynsorgan har avdekket til dels grov omsorgssvikt, ikke minst i hovedstaden Nuuk.

Dette til tross for at barnevernet/sosialforvaltningen i nettopp Nuuk har fått tilført ekstra midler til barnevern. 

I rapporten fra "Juridisk sektortilsyn" heter det blant annet:

Vold og seksuelt misbruk

"…tilsynet har, ved flere av de tilfeldig utvalgte sakene, konstatert at sakene er særdeles alvorlig og omhandler barn, som på grunn av kommunens saksbehandling og/eller mangel på dette, har vært utsatt for offentlig omsorgssvikt".

Og videre: "Denne offentlige omsorgssvikten oppstår ved at barn, som med kommunens vitende står i overhengende fare for å få sitt liv/sin fremtid ødelagt, ved at de, for eksempel, utsettes for betydelig fysisk vold og seksuelle overgrep – uten at kommunen har bragt dette til opphør eller effektivt har forsøkt å bringe det til opphør".

Brannslukking

Tilsynsrapporten for Nuuk beskriver en saksbehandlingspraksis og et oppfølgingsarbeid som er preget av "brannslukking" mer enn av å gå løs på roten til problemene, og uten langsiktig planlegging.

I rapporten kan dette leses som både et ledelsesproblem og som et alvorlig kommunikasjonsproblem innad i sosialforvaltningen i hovedstaden.

Manglende samarbeid

Manglende avgrensning i de enkelte sakene, manglende analyser, manglende kvalitetskontroll fra ledelsens side etc. umuliggjør en fornuftig og skikkelig saksbehandling. Dette igjen gjør det nærmest umulig å trekke inn andre relevante myndigheter (f.eks. politiet), der dette er nødvendig, slår den nådeløse rapporten fast.

Uforsvarlig

Konklusjonen er ikke oppløftende. Selv om tilsynet understreker at det har undersøkt et begrenset antall saker, så fremstår forvaltningen i Nuuk på dette området mangelfull, og i forhold til krav om aktiv og tilstrekkelig handling og inngripen i alvorlige saker, som uforsvarlig.

De konstituerte kommunaldirektøren på området, Lars Møller-Sørensen sier til Sermtisiaq at han har vært i "god tro" på at de ekstra ressursene som er tilført saksområdet har hatt god effekt.

Ansvarlige byttet ut

Det ligger heller ikke an til at ansvarlige innenfor kommuneforvaltningen bli fjernet, all den tid samme Møller-Sørensen altså forsikrer overfor avisen at de ansvarlige allerede er byttet ut.

Les også Arne O. Holms kommentar, En grenseløs fallitt
Read article in English

Nøkkelord