Grønn drift er lønnsomt for bergindustrien

Brønnøy Kalk aims at conducting extraction and transportation of limestone as environmentally friendly as possible. (Photo: Roar Berg Hansen)
I 20 år har Brønnøy Kalk utvunnet kalk, nå tar hjørnesteinsbedriften nye skritt mot en grønnere framtid.

Brønnøy Kalk har i 20 år utvunnet kalk, nå tar hjørnesteinsbedriften nye skritt mot en grønnere framtid. 

- Min påstand er at bergindustrien har muligheten til å forandre seg dramatisk, sier daglig leder Raymond Langfjord. I samarbeid med Enova har bedriften det siste året kartlagt mulighetene for å spare utslipp, energi og kostnader. 

- Vi mener selv vi allerede er miljøbevisste, men ser at det kan gjøres enda mer, sier Langfjord. På lang sikt er bedriftens mål større grad av automatisering og elektrisk drift fra uttaket i dagbruddet på Akselberg i Brønnøy på Helgeland, og til lossing i båt som går til kunden Hustadmarmor, som ligger i Elnesvågen ved Molde. Det vil ikke bare spare miljøet for utslipp, målet er også å ruste selskapet for framtiden gjennom lavere kostnader som gjør dem mer konkurransedyktige.  


Utviklingen går fort

I ett år har Brønnøy kalk jobbet sammen med Enova i et forprosjekt for å kartlegge hva som er mulig å få til ut fra dagens situasjon, av både utslippsreduksjoner og energibesparelser, med utgangspunkt i transport. Det er kartlagt hvilke kraftbehov virksomheten har, hvilke tekniske løsninger som finnes, og hvilke driftsmodeller som kan benyttes. 

Knuseren og utlasteren de bruker er allerede elektrisk, mens oppgaver som boring, lasting og transport er dieseldrevne, og med stort potensial for innsparinger på drivstoff og utslipp. 

- Og vi ser at utviklingen av ny teknologi går veldig raskt. Hver gang vi kjøper nytt utstyr reduserer vi forbruket av fossilt drivstoff, sier Langfjord.
Har redusert allerede 

På veien mot grønnere transport fra dagbrudd til produksjon er førsteprioritet nå å gjøre førsteetappen, fra dagbrudd til knuser og uttransport, så grønn som mulig. Enorme mengder stein fraktes en strekning på 5 kilometer, og dette gjøres nå med dieseldrevne lastebiler. 

Langfjord forteller at det allerede er gjort tiltak som sparer både miljø og økonomi: 

- Siden 2015 har vi redusert drivstofforbruket med 16,5 % på denne transporten. Det utgjør en reduksjon på 380 tonn CO2 årlig. Det er en del, og jeg mener vi alle i industrien må ta et tak for å lykkes med den reduksjonen som må til for å komme dit vi skal i 2050. Større grad av automatisering vil både redusere drivstofforbruket og vedlikeholdskostnadene. 


Billigere å drive miljøvennlig

Forprosjektet med Enova er nå i sluttfasen og det er tid for å sammenstille resultatene og se hva som er mulig å få til av besparelser ut fra dagens situasjon, for miljøet og klimaets skyld, men også for selskapets økonomi:

- Det er klart billigere å drive miljøvennlig forteller Langfjord. Å kutte utslipp handler vel så mye om å ruste selskapets økonomi for framtiden.
Daglig leder Raymond Langfjord, Brønnøy Kalk. (Foto: Linda Storholm)
Daglig leder Raymond Langfjord, Brønnøy Kalk. (Foto: Linda Storholm)
Kalken fraktes 5 kilometer fra dagbruddet og hit til Remman, hvor den skipes ut. (Foto: Roar Berg Hansen)
Kalken fraktes 5 kilometer fra dagbruddet og hit til Remman, hvor den skipes ut. (Foto: Roar Berg Hansen)
Tenner opp med stein

Selskapet har 49 ansatte på egen lønningsliste, men med underentreprenører er det totalt ca 70 personer som får inntekten sin fra kalkproduksjonen på Sør-Helgeland. Selskapet er 100 % eid av Hustadkalk, og råstoffet de utvinner går til papirproduksjon. For å oppnå ønsket kvalitet på papir som brukes til å trykke magasiner som interiør-, mote- eller andre typer blader må det tilsettes kalk, og ca 75 % av vekten til et ukeblad kommer altså fra Nordland. 

- Neste gang du prøver å tenne opp i ovnen med et blad kan du jo tenke på at det egentlig er stein du prøver å tenne på, sier Langfjord med et lurt smil. 

Steinen som fungerer aller best i glansede magasiner er med på å gjøre Nordland til et viktig mineralfylke, og selskapet har kartlagt nok ressurser med godkjenning til å fortsette uttaket i samme tempo i 60 år framover. I tillegg letes det etter nye ressurser i området som kan utvikles videre. 

I et så langt perspektiv er det alt annet enn umulig å se for seg ei helelektrisk framtid driftet på ren, norsk vannkraft.
Dagbruddet på Akselberg i Brønnøy har enorme dimensjoner, og sysselsetter totalt ca 70 personer. (Foto: Roar Berg Hansen)
Dagbruddet på Akselberg i Brønnøy har enorme dimensjoner, og sysselsetter totalt ca 70 personer. (Foto: Roar Berg Hansen)

Nøkkelord