Grønlands universitet har åpnet opp for stedlig undervisning

Illustrasjonsbilde fra Tellus Innovation Arena ved University of Oulu. Foto/Lisens: University of Oulu fotograf Ville Pohjonen.

Flere universiteter i Arktis åpner gradvis opp campus for både studenter og ansatte. I Norge, Sverige og Finland blir det likevel fjernundervisning for de fleste ut vårsemesteret.

Ledelsen ved Grønlands universitet, Ilisimatusarfik, besluttet å åpne universitetet 27. april. Det ble gjort i tråd med Epidemikommissionens og grønlandske myndigheters retningslinjer, ifølge en nyhetsmelding ved universitetets hjemmesider.

Som et av få universiteter i nordområdene har Ilisimatusarfik åpnet for at undervisning på alle utdanninger kan foregå fysisk på campus.

4. mai gjenåpnet også Universitetet på Island sine bygninger for studenter og ansatte. Eksamener vil imidlertid ikke bli avholdt på campus dette vårsemesteret. Ifølge den offisielle informasjonen fra Island vil organisering av undervisning være avhengig av situasjonen ved hver skole. 

Fjernundervisning ut vårsemesteret

Flere universiteter i Norge, Sverige og Finland har allerede fastslått at digital fjernundervisning fortsetter ut vårsemesteret. 

Luleå Tekniske Universitet skriver at de følger regjeringens anbefalinger og har gått over til fjernundervisning. Universitetet planlegger å fortsette digital virksomhet ut semesteret. Det betyr at undervisning og eksamener ikke vil foregå på universitetets lokaler. 

I en pressemelding kommer det fram at finske myndighetenes påbud om å stenge universitetsbygninger vil bli opphevet 14. mai og at universitetsansatte gradvis kan komme tilbake til campus. Universitetet i Lappland oppfordrer likevel ansatte til å arbeide online ut vårsemesteret. Studenter vil imidlertid ikke ha tilgang til bygningene, noe som betyr at det vil være fjernundervisning ut vårsemesteret, skriver universitetet. 

Uleåborgs universitet har også gått over til fjernundervisning, og melder at det vil i hovedsak fortette ut semesteret. Fra 14. mai vil det likevel være mulig å organisere individuelle arrangementer og kurs ved universitetet. 

For de aller fleste studenter ved Nord Universitet vil det ikke være fysisk undervisning på noen av universitetets studiesteder resten av vårsemesteret. All undervisning og eksamener vil bli gjennomført digitalt resten av vårsemesteret 2020, melder også Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. De foretar likevel en gradvis og kontrollert åpning av campus for ansatte og studenter denne uken.  

I en pressemelding fra den norske regjeringen 7. mai kom det fram at: "Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift."

Usikkerhet rundt åpningen av høstsemesteret

Det er knyttet usikkerhet til organiseringen av høstsemesteret flere steder.

I følge Luleå Tekniske Universitetet planlegges studiestart i august 2020 på basis av to spor: digital studiestart, eller forkortet studiestart, avhengig av situasjonen.

UiT venter på myndighetenes vurdering før de kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 2020, skriver UiT. 

«Regjeringen har uttalt at det er et mål om semesterstart til høsten med åpne dører for alle studenter på våre studiesteder,» og Nord universitet skriver at de derfor planlegger for dette.

Nøkkelord