Grønlands budsjett vedtatt i halv stillhet

Lederen i opposisjonspartiet IA, Sara Olsvig (i forgrunnen), mener hele budsjettprosessen har vært preget av rot og dårlig forarbeid. (Foto: Inatsisartut).
12 dager ut i mai måned lyktes det det grønlandske parlamentet, Inatsisartut, å få på plass et budsjett. Men heller ikke dette er bredt politisk forankret.


12 dager ut i mai måned lyktes det det grønlandske parlamentet, Inatsisartut, å få på plass et budsjett. Men heller ikke dette er bredt politisk forankret.

Rapportene fra parlamentssamlingen i Nuuk forteller om en til dels hissig opposisjon og en fullstendig taus posisjon, bestående av partiene i regjeringskoalisjonen.

«Opposisjonen lyver»

I ettertid har regjeringspartienes talspersoner rykket ut med en skriftlig erklæring, der de hevder at opposisjonen farer med løgn. Grønlandsk politikk preges, med andre ord, fremdeles ikke av fred og fordragelighet.

Ifølge avisen Sermitsiaq AG er budsjettet gjort opp med et underskudd på 56 millioner kroner. Landbruket sør i landet får større tilskudd enn tidligere, og det gis en drøy slump penger til selskinnsbedriften Great Greenland. En omstridt spareplan for turistselskapet Visit Greenland er sløyfet.

«Manglende åpenhet»

Men i hovedsak har debatten mellom posisjon og opposisjon stått om åpenhet. Mens det store opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) lenge har uttrykt ønske om brede politiske forlik, slo de under budsjettbehandlingen fast at de ikke kan støtte det fremlagte forslaget.

Partileder Sara Olsvig begrunnet dette med at det fremsto som uklart hva som lå bak de forskjellige tallene og forslagene i budsjettet, og at hun har fått forskjellige svar på likelydende spørsmål – om de var stilt inne i eller utenfor møtesalen.

«Rotete prosess»

«Prosessen virker rotete, og det har vært vanskelig å finne opp-ned på hva Naalakkersuisut (selvstyreregjeringen) egentlig vil, og hva de kan få sine partier med på», skrev IA i en pressemelding.

Trepartiregjeringens (Siumut, Demokraatit og Atassut) talspersoner i finansutvalget kom i går med en skriftlig irettesettelse av opposisjonen.

«Må handle ansvarlig»

 «Som koalisjon er vi nødt til å handle ansvarlig med landets finanser, og ta driften av landet alvorlig», skriver Jens Immanuelsen (Siumut), Tillie Martinussen (Demokraatit) og Steen Lynge (Atassut) etter debatten og avstemningen.

«Uansett hvilke krumspring opposisjonen finner på, så er vi oss vårt ansvar bevisst. Vi sikrer at budsjettet blir vedtatt, slik at landet sikres stabilitet», skriver de tre videre, og peker blant annet på den forrige regjeringens sammenbrudd og nyvalget i november i fjor som grunner til at budsjettarbeidet er blitt så forsinket.

Stille posisjon

Ifølge de tre partiene er det løgn når IA påstår at prosessen ikke har vært grundig, og at det ikke har vært gitt informasjon, også til opposisjonspartiene underveis.

Reaksjoner i grønlandske avisers debattspalter kan tyde på at deler av befolkningen helst hadde sett at regjeringspartiene tok budsjettdebatten i parlamentet. Der satt de, etter referatene å dømme, helt stille, mens opposisjonen ga uttrykk for sin misnøye.

«Intet å tilføye»

Til Grønlands radio (knr.gl) begrunner Siumuts talsmann, Jens Immanuelsen, tausheten på følgende måte: 

-Vi har fortalt hva vi har avtalt med Naalakkersuisut (regjeringen) via pressen, og det har vi gjort på et tidlig tidspunkt. Derfor kan ikke opposisjonen stå og late som om den ikke forstår noe. Det er da heller ikke noe å misforstå. Vår stillhet ble tatt opp flere ganger inne i salen, og jeg sier det igjen: Vi har ikke noe å tilføye, eller fått noen grunner til å gjenta det vi tidligere har sagt.  

 

Jens Immanuelsen fra  Siumut så ingen grunn til å debattere budsjettet i parlamentet tirsdag.
Jens Immanuelsen fra Siumut så ingen grunn til å debattere budsjettet i parlamentet tirsdag. "Vi har fortalt hva vi mener gjennom pressen," sier han til Grønlands radio. (Foto: Inatsisartut)

Tags