Grønland stiller seg utenfor Paris-avtalen

Naalakkersuisut/selvstyret på Grønland vil holde landets territorium utenfor Paris-avtalen om klima. Naalakkersuisoq (minister) for næring, arbeidsmarked, handel og utenrikssaker, Vittus Qujaukitsoq, er irritert over at avtalen ikke inneholder formuleringer om urfolks rett til økonomisk utvikling. (Google Earth og Naalakkersuisut).
Selvstyret på Grønland har avgjort at det vil holde landet utenfor Paris-avtalen om klima.

 

Selvstyret på Grønland har avgjort at det vil holde landet utenfor Paris-avtalen om klima.

Naalakkersuisoq (minister) for næring, arbeidsmarked, handel og utenrikssaker, Vittus Qujaukitsoq, sier at man på Grønland er irritert over at juridisk bindende henvisninger til urfolks rettigheter, herunder urfolks rett til utvikling, ikke kom med i den endelige avtaleteksten.

Økonomisk begrunnet

-I det mandatet som Naalakkersuisut (selvstyret) ga meg i forkant av klimaforhandlingene i Paris var det en forutsetning at en tiltredelse til den nye klimaavtalen var avhengig av at det ble tatt hensyn til vårt ønske om fremtidig økonomisk utvikling av det grønlandske samfunnet, sier Qujaukitsoq i en pressemelding som er lagt ut på selvstyrets hjemmesider.

Ikke innenfor Riksfellesskapet

Vittus Qujaukitsoq siteres også på at det ikke vil være mulig å finne en løsning internt innenfor Riksfellesskapet med Danmark (og Færøyene), og at man derfor, etter en grundig vurdering, tar territorialt forbehold for Grønland når det gjelder å følge den nye klimaavtalen som ble fremforhandlet i Paris i desember i fjor.

Paris-avtalen trer i kraft når 55 stater som er ansvarlig for minst 55 prosent av de globale utslippene av drivhusgass har ratifisert (undertegnet) den. Etter planen skal dette skje innen 1. januar 2020.
 

 

Tags