Grete Ellingsen: - Fylkene bør vurdere sammenslåing

Grete Ellingsen, her under Kirkeneskonferansen 2016, innrømmer at det er litt trist å slutte som statssekretær. - Men jeg vil være nærmere barna under det som er igjen av oppveksttiden deres, og har møtte stor forståelse for det. (Foto: Arne O. Holm).
Kirkenes: Statssekretær Grete Ellingsen (H) oppfordrer de tre nordnorske fylkene til å vurdere om de bør slå seg sammen. - Det handler om å drøfte om hvordan man skal ta en rolle framover, ikke minst i nordområdepolitikken, sier Grete Ellingsen.


Kirkenes:
Statssekretær Grete Ellingsen (H) oppfordrer de tre nordnorske fylkene til å vurdere om de bør slå seg sammen. - Det handler om å drøfte om hvordan man skal ta en rolle framover, ikke minst i nordområdepolitikken, sier Grete Ellingsen.

Grete Ellingsen, tidligere ordfører i Sortland kommune, er i dag statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Et av departementets største prosjekt er den såkalte regionreformen, som blant annet tar sikte på å redusere antall fylker i Norge.

Mens prosessen har skutt fart i en del fylker på Sør- og Østlandet, står den nærmest stille i nord.

Under andre dag av Kirkeneskonferansen benyttet statssekretær Grete Ellingsen anledning til å minne om at ”alle landets fylkeskommuner har fått oppfordring om å vurdere sammenslåing med nabofylker”.

Internasjonal hub

Samtidig varslet Grete Ellingsen at departementet vil støtte arbeidet med å etablere et regionalt arktisk samarbeidsorgan.

- Vi vil etablere en internasjonal samarbeidshub i nord. Det er i nord menneskene møtes. Det gjelder både lokale, regionale og internasjonale aktører.

- Vi kan alle ha store ambisjoner på vegne av landsdelen. Det krever fortsatt innsats fra lokale aktører, og en fortsatt tydelig satsing på nasjonalt nivå, sa statssekretær Grete Ellingsen.Nøkkelord