Grensesprengende innlandsfiske i nord

I Finnmark har man ikke lykkes med å kommersialisere innlandsfiske i samme grad som i nabolandene Russland, Finland og Sverige. Bildet er fra Klokkerelva i Sør-Varanger. (Foto: Are G Nilsen, Wikimedia Commons).
Hvorfor lykkes russere, svensker og finner med å kommersialisere innlandsfiske i nord, mens alle slike prosjekter i Norge strander? Norsk-russisk prosjekt skal finne svaret.

 

Hvorfor lykkes russere, svensker og finner med å kommersialisere innlandsfiske i nord, mens alle slike prosjekter i Norge strander?

Innlandsfiske som næring fungerer tilsynelatende godt i finsk Lappland og i de russiske provinsene Karelen og Arkhangelsk, men alle forsøk på å få dette til i Finnmark har blitt avviklet etter kort tid.

Norsk-russisk forprosjekt

Hvorfor det er sånn, trass i at både resursene og markedet synes å være til stede, vet man ennå ikke. Men et samarbeidsprosjekt mellom norske og russiske interesser skal nå finne ut av det.

Norske Akvaplan-niva og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), og russiske INEP (Institute of North Industrial Ecology Problems), GosNIORH (State Research Institute of Lske and River Fisheries), skal, sammen med en del andre institusjoner og næringsaktører, kartlegge erfaringer, potensial og utfordringer for å skape kommersielt bærekraftig innlandsfiske også i Finnmark.

Fiske og reiseliv

Et viktig mål for dette forprosjektet er å stimulere til økt produksjon av ferskvannsprodukter som en del av det grønne skifte for Finnmark. Dessuten ønsker man å etablere samarbeid mellom reiseliv og produsenter over grensene, der forutsetningene for dette er til stede. 

Prosjektleder Rune Rautio ved Akvaplan-niva i Kirkenes forteller til High North News at prosjektet skal innhente erfaringer både fra vellykkede og mislykkede initiativer.

Skal studere erfaringer

-I Finnmark skal vi se på hva som har skjedd med kommersielle tiltak som er satt i gang siden 1990, for eksempel Pasvik fiskemottak AS som ble drevet i 15 år på Vaggetem, men avviklet på 1990-tallet.

Vi skal også hente inn beskrivelser av hvordan og hvorfor man har lykkes med å oppnå bærekraftig drift i Murmansk, Karelen og Arkhangelsk, og vi skal se særlig på samspill mellom innlandsfiske og regionalt og lokalt reiseliv, sier Rautio.

Starter nå i mars

-Forprosjektet fikk nettopp 200.000 kroner i støtte fra Barentssekretariatet, og det innebærer at vi kan starte nesten umiddelbart, sannsynligvis i midten av mars – ved oppstartsmøte, enten på Svanhovd eller i Murmansk, under fiskerimessen, forteller prosjektleder Rautio.

I tillegg til å hente inn erfaringer fra ulike aktører skal prosjektet også vurdere markedet og markedsutvikling for de mest aktuelle fiskeslagene både i Finnmark, på russisk side og i Finland og Sverige, både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Avsluttes med workshop

Det skal også innhentes bestandsdata for relevant matfisk i Finnmark og i Nordvest-Russland, før forprosjektet avrundes med en workshop allerede kommende høst.

-Det skal skje på Svanhovd, og dit vil vi invitere relevante representanter for FoU-miljøer, utdanning, forvaltning og næringsliv i Nord-Norge, Nordvest-Russland, finsk Lappland og Nord-Sverige til å presentere og diskutere tema knyttet til ressurser, forvaltning av innlandsfiskressurser, kommersiell utnyttelse og omsetting av disse, forteller Rune Rautio.

Håper på hovedprosjekt

-Vi skal drøfte en del av de sentrale problemstillingene og utfordringene i forprosjektet, og prøve å få på plass en struktur for videreføring av arbeidet, med utvikling av et bærekraftig kommersielt innlandsfiske gjennom et Kolarctic hovedprosjekt.

Utvikling av et større kommende hovedprosjekt kan bidra til øke bærekraftig bruk av ferskvannsfisk ressursene på veien fremover, mener Rautio..

 

 

Både Sverige, Finland og Russland lykkes i større grad enn Finnmark med å kommersialisere innlandsfiske. Bildet er hentet fra Torneelv i svensk Lappland. (Foto: Johannes Jansson, norden.org.)
Både Sverige, Finland og Russland lykkes i større grad enn Finnmark med å kommersialisere innlandsfiske. Bildet er hentet fra Torneelv i svensk Lappland. (Foto: Johannes Jansson, norden.org.)

Nøkkelord