Gratulerer fra toppen av globusen!

Gratulerer Norge og gratulerer borgere av den nordligste delen av Norges land med dagen 17. mai og med 1814 grunnlovsjubileet!

I år feirer vi både 17. mai og Grunnlovsjubileumsåret og det selvstendighetsarbeidet som for alvor skjøt fart i 1814 på Eidsvoll. Da besluttet prins Christian Fredrik og 21 stormenn å innkalle til en riksforsamling som skulle gi landet en grunnlov og velge en konge.

Jeg synes året markeres vakkert med utsagnet til prof. Sverdrup som skal ha uttalt følgende til prinsen: "De skal motta en krone som blir så meget vakrere når den er skjenket av folkets kjærlighet" og slik argumenterte for starten til folkesuverenitetetsprinsippet som grunnlag for vår nasjons tilblivelse og utvikling ut fra prinsippet om likhet. Felleskap og likhet er bærebjelker i vår nasjon, og det er bærebjelken i vårt samfunn her nord.

Et samfunn er nemlig meget vakrere når det styres av representanter for folket, om ikke alltid valgt i kjærlighet, så valgt av tillit til verdigrunnlag, mål og gjennomføringsevne. Slik opprettholdes og utvikles vår frihet og vårt demokrati.

 

Den 14. august 1925 trådte Svalbardtraktaten i kraft ved Lov om Svalbard. Da, ved en høytidelighet i Longyearbyen (Skjæringa) leste justisminister Paal Berg opp en kunngjøring fra Kongen: "Vi Haakon, Norges Konge gjør vitterlig: I henhold til resolusjon av 7.august 1925, bestemmes at Svalbard (Spitsbergen med tilliggende øyer og Bjørnøya) i dag overtas som en del av kongeriket Norge"

Svalbardtraktaten ble underskrevet i Paris allerede 9. februar 1920. Det opprinnelige navnet på traktaten var "Traktaten mellom Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen".

Svalbardtraktaten gir Norge suverenitet over Svalbard, og sikrer samtidig signaturmaktene visse rettigheter.

40 land er registrert som parter til Svalbardtraktaten: Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Den dominikanske republikk, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, India, Island, Italia, Japan, Kina, Monaco, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi- Arabia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela og Østerrike.

Grunnprinsippene i traktaten, er fremdeles de vi etterlever, og er vel verd å feire også når vi feirer både vår nasjonaldag 17. mai og 1814 grunnlovsjubileet:

  • Svalbard en del av Kongeriket Norge.
  • Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold på Svalbard og skal kunne drive fiske, fangst og all slags maritim-, industri-,bergverks- og handelsvirksomhet på like vilkår.
  • Skatt, gebyr og avgifter som kreves skal komme Svalbard til gode.
  • Svalbard må ikke benyttes i krigsøyemed.

Traktaten pålegger Norge et ansvar for å ta vare på Svalbards naturmiljø, det var et innovativt grep i 1920 og er noe nasjonen Norge kan være stolt av. 

Statsminister Trygve Bratteli uttrykte det slik da vi i 1975 feiret 50 årsjubileet for norsk suverenitet (og åpningen av sivil flyplass) på Svalbard:

«I vår tid formes naturlig kravet om at folk som lever på Svalbard såvidt mulig skal ha samme vilkår som i resten av landet vårt. For hverdagens trivsel betyr det mye at det lokale selvstyre bygges videre ut.»

 Og vi bygger ennå videre ut vårt lokale selvstyre. Vi har endret den lokale strukturen slik at vår organisering både "kommunalt" og politisk er ennå lettere tilgjengelig for våre borgere og slik øker medbestemmelsen og deltakelsen også her i vårt vakre nord. Vi er en stolt og demokratisk del av vår nasjon dette året hvor vi feirer både likheten og folkesuverenitetsprinsippet.

Svalbard er en internasjonal del av kongeriket Norge med viktig lokal norsk-russisk samhandling, internasjonale borgere fra flere enn 44 land, forskning, utdanning, næring, turisme, bergverksdrift/industri, arktisk infrastruktur som det står internasjonal respekt av og en kompetanse dertil, kulturlivet blomstrer og menneskene lever godt her nord!

Vi har også en stolt historie om fred her på toppen av globusen. Vi har gjennom flere hundre års historie samhandlet grenseoverskridende -også med våre russiske naboer. Den kalde krigen preget i liten grad relasjonen mellom våre norske og russiske gruvesamfunn. Vi er et fredfylt øyrike her på toppen av globusen.

Så lørdag gratulerer vi Norge med dagen og året - også fra vårt norske land på toppen av globusen!

 

Nøkkelord