GoNorth polhavstokt: GoNorth polhavstokt: Nye oppfinnelser

Siden begynnelsen av polhavstoktet for å utforske den nye, norske kontineltalsokkelen, har NTNU-forsker Nabil Panchi jobbet med en algoritme som kan prosessere bilder tatt av passerende skip, og bruke dem til å lage sjøisrapporter helt automatisk. High North News følger innspurten av polhavstoktet.

Referat fra isbryteren FF "Kronprins Haakon": Toktets andre seismikklinje ble fullført (nesten helt) natt til forrige fredag. Det mangler bare en liten bit av den nordligste delen. Skipet har nå lagt en del is bak seg og kommet til et lite område med åpent vann. Dette er som en gave for forskningsteamet, det gjør at flere vannprøver kan bli tatt til tross for uværet som truer.

Skipet er altså langt nok inn i isen til ikke å bli påvirket av store bølger fra uværet. Dermed blir ventetiden ikke helt bortkastet.

CTD og vannprøver

Tidlig forrige fredag ble det tatt en CTD-måling av vannet helt ned til bunnen. CTD står for Conductivity, Temperature and Density. Analysen forteller forskerne hvor mye salt det er i vannet, samt andre data som temperatur, oksygeninnhold og fluoresens. Det siste gir en god indikasjon på hvor mye alger det er i vannet.

Det var også håp om å benytte ventetiden til å ta flere havbunnsprøver, men isdriften sørget for at det ikke skjedde. Vanndybden er på rundt 3800 meter i dette området, og for stor drift betyr at utstyret som senkes ned i vannet kan treffe havbunnen med feil vinkel, noe som kan skape problemer.

Uflaks

De tidlige morgentimene ble preget av en uheldig hendelse for geofysikk-teamet. Hele torsdag og natt til fredag undersøkte skipet en linje med refleksjonsseismikk. Dette er en type seismikk der både luftkanonene og mottakere blir slepet bak skipet. Hele streameren, som det heter, er 300 meter lang.

Rundt klokka 04 kom noe is borti streameren. Kanonene ble løftet til overflaten og kabelen ble slitt av. Med andre ord sank streameren i havet og forsvant. Den har en tetthet som er likt sjøvann, så den vil synke sakte og kan drifte en del før den når havbunnen - hvis den i det hele tatt kommer seg så langt ned.

Det er en del av risikoen med å gjøre seismikk-undersøkelser i is.
Thomas Funck (GEUS)

I tillegg er den ikke skapt til å tåle trykket på vanndybder under 300 meter. Den beregnes som tapt.

– Det er en del av risikoen med å gjøre seismikk-undersøkelser i is, sier Thomas Funck fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), men det skal en del uflaks til for at noe slikt skal skje.

Han legger til at utstyret er forsikret av toktledelsen. Det er mer streamerkabel om bord, så det vil fortsatt være mulig å undersøke neste linje.

Analyse av sjøisbilder

Siden begynnelsen av toktet har Nabil Panchi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vært på observasjonsrommet, på niende dekk, hver gang det har vært sjøis. Han har nemlig koblet sin datamaskin til en rekke kameraer som tar bilder av sjøisen.

Tanken er å trene en algoritme som kan prosessere bilder tatt av passerende skip, og bruke dem til å lage sjøisrapporter helt automatisk.

Hvalfangst nord for Svalbard

Området nord for Svalbard var et ettertraktet hvalfangstområde fra begynnelsen av 1600-tallet til begynnelsen av 1900-tallet.

I denne perioden ble området jevnlig besøkt av båter fra Frankrike, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Hvalolje og hvalbein var ettertraktede produkter.

Den historiske hvalfangstaktiviteten i området er fortsatt relevant i dag, siden den er kilden til mye av informasjonen vi har om sjøisen i denne perioden.

Mer fra polhavstoktet:

Nøkkelord