High North News følger polhavstoktet: GoNorth polhavstokt: Livet uten internett

Bildeserie: High North News følger polhavstoktet GoNorth, som med Norges første isbryter som base seiler nordover fra Svalbard. HNN mottar spennende og unike nyheter og bilder direkte fra Polhavet som vi presenterer fortløpende.

Referat fra FF "Kronprins Haakon": Skipet har fullført seismikk-skytingen for denne runden. Skytingen handler om å sende lydbølger mot havbunnen med luftkanon. Lydbølgene reiser langt under havbunnen, og ekkoet som kommer tilbake blir registrert av de seismiske mottakerne som ble lagt ut langs hele innsamlingsområdet.

Når det skytes i dypt vann hører de som er om bord i skipet kun ett smell. Men i grunnere vann hører de to: Lyd- og trykkbølgen som blir skapt av kanonen reiser nemlig til havbunnen og spretter opp igjen.

Ristingen fra ekkoet oppleves som like sterk som ristingen fra selve skuddet (dette fordi ekkoet treffer skipet fra undersiden, mens lydbølgen fra selve skuddet treffer skipet bakfra).

Som nevt tidligere er skytingen over i denne omgangen. Luftkanonene har blitt heist om bord, og skipet er nå på vei nordover igjen.

Henting av de seismiske mottakerne

All den jobben som har blitt gjort hittil med seismikk er forgjeves hvis ikke man får tak i mottakerne. Disse sender nemlig ingen data tilbake til skipet. De må fysisk hentes opp fra havbunnen, og informasjonen som de har registrert må overføres til en datamaskin for analyse.

Smarttelefon-avvenning på grunn av manglende internettilgang

Mottakerne skal samles inn på forskjellige måter. Som forklart tidligere blir det brukt to forskjellige typer mottakere. De første som skal plukkes opp er fra Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) (til venstre på neste bilde). Måten dette foregår på er at et lite apparat senkes ned under overflaten og sender et signal.

Når den seismiske mottakeren registrerer dette signalet utløses det en kjemisk reaksjon som skaper gass, og som gjør at mottakeren flyter oppover. Når den når overflaten sender den et radiosignal som skal gjøre det enklere å finne. Et blinkende lys på toppen av mottakeren har samme hensikt.

De gule mottakerne fra UiB (til høyre på bildet) har blitt plassert med ROVen, og skal hentes på samme måte. Siden ROV-teamet vet nøyaktig hvor de ligger, burde dette være relativt enkelt.

Livet utkoblet

Deltakerne om bord er midt i en smarttelefon-avvenning på grunn av manglende internettilgang i Polhavet. De fleste synes at det er litt deilig å slippe konstante varsler på mobilen. Mobilnett er én ting, men det å være helt uten internett i 2022 er veldig uvant.

GoNorths rapporter er sendt via en felles iridium epostadresse som alle på skipet kan bruke, og som fungerer via satellitt. Størrelsen på epostene er begrenset. Derfor er alle bilder skalert ned og komprimert slik at filene ikke er altfor store.

Men internett, altså apper, nettsider og meldingstjenester, det mistet skipet gradvis underveis.

Mer fra polhavstoktet:

Nøkkelord