Godt kvartal for Norway Seafoods

Norway Seafoods presenterer hyggelige tall for første kvartal. (Foto: Nordland fylkeskommune)
Norway Seafood med positivt driftsresultat første kvartal.

Norway Seafood med positivt driftsresultat første kvartal. 


Norway Seafoods hadde første kvartal et driftsresultat på 14 millioner kroner. Driften var bedre, og priser og volumer høyere, heter det i en pressemelding fra selskapet. I fjor var resultatet for første kvartal på -3 millioner kroner. 

Omsetningen i samme periode var på 570 millioner kroner, 61 millioner mer enn samme periode i fjor. Omsetningsøkningen skyldes både større volum og bedre salgspriser. Driften ved fabrikkene har vært mer effektiv, og produksjonen av ferske filetprodukter har økt.  

- Det er en god utvikling i markedet etter torskeprodukter, både i Norge og i utlandet. Lavere fisketakt enn i første kvartal 2014 gav bedre balanse markedet og høyere priser for både kunder og fiskere. Jeg er stolt over at vi leverer et positivt driftsresultat for første gang på lang tid. Ansatte og ledelse i hele selskapet viser stor innsats og har bedret både effektiviteten og lønnsomheten. Det inspirerer til videre innsats, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods har levert mye ferske produkter i første kvartal, og har blant annet hatt god økning i salget av skreiprodukter både i Norge og internasjonalt. I tillegg har innsatsen med å forbedre effektiviteten i anleggene gitt resultater, og det arbeides videre med ytterligere driftsoptimalisering som skal gi enda større forbedring. 


Tags