God lønnsomhet i fiskeflåten

Driftsinntekten øker og fiskeflåten leverer et godt resultat i 2019, skriver Fiskeridirektoratet. (Foto: Redningsselskapet/Flickr).
Fiskeridirektoratet melder om god lønnsomhet i fiskeflåten: Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011.

Fiskeridirektoratet publiserte denne uken tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2019. 

I en pressemelding kommer det fram at det er en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter fra 20,0 mrd i 2018 til 21,0 mrd i 2019. 

De totale driftskostnadene var på 16,6 mrd noe som ga fiskeflåten et driftsresultat på 4,4 mrd i 2019.

Positiv utvikling for kystfiskeriene

Kystfiskefartøyene hadde en positiv utvikling i lønnsomheten i 2019 sammenlignet med 2018. Samlet hadde de økning i driftsmargin fra 12,1 til 17,1 prosent. Den største økningen innenfor kystflåten hadde gruppen konvensjonelle kystfiskefartøy.

Fiskeridirektoratet legger til at det er variasjon i lønnsomhet mellom fartøygruppene innen de enkelte hovedgruppene, selv om hovedgruppene innenfor kystflåten viser positiv utvikling i lønnsomheten.

Havfiskeflåten gjorde det også bra i 2019. Det var de konvensjonelle havfiskefartøyene som hadde størst økning i driftsmarginen. Pelagiske trålere og torsketrålene hadde også en økning i lønnsomheten.

Nøkkelord