Glad Pedersen: - Viktig å være synlig

Bård Glad Pedersen. (Foto: Hege Eilertsen)
- Det er viktig å være synlig på flere arenaer, og bidra til den ledende rollen vi ønsker å ha i Arktis, sier statssekretær Bård Glad Pedersen (H) i Utenriksdepartementet når High North News møter han på Island.

- Det er viktig å være synlig på flere arenaer, og bidra til den ledende rollen vi ønsker å ha i Arktis, sier statssekretær Bård Glad Pedersen (H) i Utenriksdepartementet når High North News møter han på Island.

Under helgas nordområdekonferanse Arctic Circle 2014 har flere stilt spørsmål ved den nokså beskjedne deltagelsen fra norsk side.

Statssekretær Bård Glad Pedersen er ikke helt med på at den er så beskjeden som flere vil ha det til:

- Vi er jo representert her, både med en stortingsrepresentant og folk fra næringslivet, så vi har en bredde i deltagelsen, sier han når High North News møter han etter etter en såkalt «breakout session» om geopolitikk og sikkerhet i Arktis.


Møter med Papp og Ulmer

Etter et kort innlegg, hvor statssekretæren foran om lag femti tilhørere i hovedsak snakket om Norge og Vestens forhold til Russland og sikkerhetssituasjonen i Europa, får vi en kort prat på utsiden.

- Jeg har hatt flere møter i dag, og skal også ha flere møter i morgen. For oss som har ambisjoner om å være ledende i Arktis er det viktig å være tilstede, sier Glad Pedersen og forteller at han i løpet av oppholdet både har møtt Robert J. Papp (USA’s arktiske spesialutsending) og Fran Ulmer (USA’s spesialrådgiver innen arktisk vitenskap og politikk) i løpet av oppholdet.

Da High North News snakket med Papp i helgen gjorde han det klart at USA vil sette Arktisk råd på "steroider" når de overtar formannskapet neste år. 


Vil ha mer næringsaktivitet 

- Papp møtte jeg også for en måned siden, da jeg var i Washington, sier han, og legger til at de to blant annet snakket om de utfordringene USA vil stå ovenfor når de neste år tar over formannskapet i Arktisk råd.

- Et poeng der, for oss, er å understreke den vekten vi legger på Arctic Economical Council. Skal man holde næringslivet interessert, så må det være aktivitet, sier statssekretæren.

Per i dag er det Canada som innehar formannskapet i Arktisk Råd, frem til USA overtar neste år. Arctic Economical Council ble stiftet i september i Nunavut, Canada, tidligere i år. Tanken er at det – som et uavhengig organ – skal fremme en bærekraftig og økonomisk vekst i Arktis.

 

Russland fortsatt viktig

- Russland er også kjempeviktig, og vi er avhengig av at også de er involvert, gjennom Arktisk råd, sier han.

Det politiske klimaet mellom Russland og Vesten har vært iskaldt de siste månedene, som en følge av Ukrainakrisen og de mange økonomiske straffetiltak både fra EU, USA, Norge og en rekke andre land.

- Hensikten med tiltakene er jo å få Russland til å velge handlinger som gjør samarbeid mulig, minner statssekretæren.

Ellers tror han det er viktig å være synlig, både på norske nordområdekonferanser, og mer internasjonale arenaer som Arctic Circle, i Reykjavik.

- Dette er jo en ganske ny arena, sier han, før han legger til at han anser Arctic Circle for allerede å ha en bred internasjonal gjennomslagskraft.


Canada skal dra nytte av norsk kunnskap

I løpet av oppholdet på Island har statssekretæren også hatt møter med den franske ambassadøren til Arktis, Islands ambassadør, og en minister fra Quebec.

Den kanadiske provinsen har, som en del av en økonomisk strategi lansert av regjeringen, en omfattende plan om å utvinne naturressurser i den nordlige delen av Quebec. 

Philippe Couillard, den tidligere universitetsprofessoren som nå er leder av provinsen, presenterte på Arctic Circle planene for satsingen som skal gjennomføres over 25 år. Prosjektet har fått navnet Quebec Plan Nord, og er ventet å skape tusenvis av nye jobber innen energi, skogbruk og gruvedrift.

- De ønsker å samarbeide med Norge på kunnskapssiden, utdyper Bård Glad Pedersen.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: