- Glad for hver ei krone til Nord-Norge

Fylkesrådsleder i Troms Line Fusdahl.

Fylkesrådsleder i Troms, Line Fusdahl (H) er fornøyd med regjeringens kompensasjonsordning for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift i landsdelen. 

Ideelt sett burde ordningen vært videreført fullt og helt, men når ESA nekter oss dette er jeg glad for at regjeringen har forhandlet så sterkt som den har gjort. Jeg er glad for at disse nye rundene med EU har redusert omfanget av endringene, og at vi nå får kompensert krone for krone for bortfallet, sier fylkesrådsleder i Troms, Line Fusdahl. 

Da nyheten om bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift kom i mars så det ut til at næringsliv i hele landsdelen ville bli hardt rammet av endringene i retningslinjene for regional statsstøtte som Europakommisjonen og ESA har vedtatt. 

I dag la regjeringen fram en proposisjon for Stortinget som både har forslag til endringer i ordningen, og forslag til kompensasjonsordninger for de sektorene som i følge retningslinjene ikke kan få differensiert arbeidsgiveravgift lenger. 

- Dette har vært en samlet kamp fra Nord-Norge hvor vi har talt emd én stemme, og derfor er jeg glad for at regjeringen har fulgt dette tett opp mot EU. Resultatet regjeringen nå legger fram er betydelig bedre enn regionen fryktet, og gir grunn til optimisme for næringslivet i landsdelen generelt og transportsektoren spesielt, sier Fusdahl. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: