Gir klarsignal til tareoppdrett i Bodø

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og nærings- og fiskeridepartementet har hittil gitt tilsagn om tillatelse til tareoppdrett til 16 ulike selskaper fordelt på 23 lokaliteter fra Rogaland til Nordland. (Foto: Hege Eilertsen)
Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Akvatik AS tillatelse til dyrking av tare og tunikater.


Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Akvatik AS tillatelse til dyrking av tare og tunikater. 

Dyrkingen skal skje på Naustholmen/Hestøya utenfor Bodø.

- Taredyrking er en av de nye, marine næringene vi skal satse på framover. Tare kan brukes både til dyrefôr og drivstoff, og kan bli en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Akvatik AS er 100 prosent eid av Oddvar harald Ottesen, som også er direktør og styreleder. 

Tare kan brukes innen næringsmiddelproduksjon, farmasi, som fôrråstoff og biodrivstoff. Tunikater er sekkedyr (sjøpunger), som inneholder cellulose og omega3. Dette gir muligheter både som bioetanoldrivstoff og som fôr til oppdrettsfisk. 

- Vi opplever en økende interesse for taredyrking. Jeg tror vi bare ser begynnelsen på et helt nytt oppdrettseventyr. Regjeringen vil støtte opp om denne utviklingen og har nylig lagt fram en masterplan for marine næringer, sier Aspaker. 

Tillatelsen som er gitt til Akvatik AS omfatter et areal på 50 dekar, og selskapet har anslått en mulig årlig produksjon på 150 tonn sukkertare, fingertare, butare og en tunikatart med det latinske navnet Ciona intestinalis.


Tags