Gir 65 millioner kroner til innovasjon i Nordland

Fylkesrådet gir 65 millioner kroner til Innovasjon Norge i Nordland. Begrunnelsen er at det statlige særlovselskapet er fylkeskommunens virkemiddelapparat overfor bedriftene i fylket.

Fylkesrådet gir 65 millioner kroner til Innovasjon Norge i Nordland. Begrunnelsen er at det statlige særlovselskapet er fylkeskommunens virkemiddelapparat overfor bedriftene i fylket.

- Innovasjon Norge skal være en strategisk utviklingsaktør i Nordland for å fremme konkurransekraft og verdiskaping, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) i en pressemelding.

Ifølge Knutsen skal Innovasjon Norge bidra til å realisere ambisjonene i fylkeskommunenes innovasjonsstrategi. I denne prioriteres kraftforedlende industri, sjømat, og opplevelsesbasert reiseliv.

Her finner du strategien «Et nyskapende Nordland – Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020» i sin helhet.

I Nordland er også forretningsmessig tjenesteyting og leverandørbedrifter prioritert. Som en del av dette har fylkeskommunen blant annet også ambisjoner om å utvikle innovative destinasjoner i fylkes, samt å styrke innovasjonsprosessene i leverandørindustrien.

Det er også et mål å forsterke sjømatnæringens samarbeid med leverandørnæringer i Nordland, og hvitfisknæringens samarbeid både med kunder og leverandører.

- I 2015 skal det prioriteres å forsterke arbeidet med vekstgründere, øke andelen vekstbedrifter i Innovasjon Norge Nordlands portefølje, samt øke finansieringen til bedriftsnettverk- og klyngeprosjekter, heter det i pressemeldingen.

Tags