Gerd Kristiansen med invitt til NHO: Samarbeider gjerne om konferanser

LO-sjef Gerd Kristiansen ser gjerne for seg et konferansesamarbeid med NHO. Foto: LO.

LO-sjefen samarbeider gjerne med NHO om konferanser i nord. - Næringslivet trenger forutsigbarhet – det er vi begge opptatt av, sier hun.

I september arrangerer LO sin fjerde Nordområdekonferanse, denne gang i Tromsø, med tema «Trygg i nord». Det skal handle om beredskap. Men det blir fort olje- og gassvirksomhet og næringslivets behov for forutsigbarhet i politikken når man snakker med LO-sjef Gerd Kristiansen.

Noe annet ville kanskje vært rart.

 

Forutsigbart

- Olje- og gassindustrien, og leverandørnettverket rundt, er blant våre aller største eksportnæringer, og det er utrolig viktig at disse har forutsigbarhet. Uten forutsigbarhet får man ikke kompetansen inn i industrien, ungdommen søker ikke utdanninger der fremtiden er usikker og politikken vinglete, slår Kristiansen fast.

 

Potensial i nord

LOs første Nordområdekonferanse gikk av stabelen i Bodø i 2010. Hva er bakgrunnen for organisasjonens spesielle interesse for Nord-Norge og nordområdene?

- Det har i alle fall ikke noe å gjøre med min bakgrunn, sier Gerd Kristiansen, født i Harstad og mangeårig innbygger i Tromsø.

- Vi er generelt, og selvsagt, opptatt av næringsutvikling. Viktige næringer i Norge er olje/gass, det er fiskerier og det er mineraler – og innenfor alt dette er potensialet i Nord-Norge.

 

Samarbeid med NHO?

Et svar som vi gjerne ville ha fått om vi stilte samme spørsmål til NHO. Hvorfor ikke et samarbeid, dersom næringsutvikling og arbeidsplasser er det viktigste?

- Ja, hvorfor ikke, tenker LO-lederen høyt, og tilkjennegir at hun strengt tatt ikke vil ha noen motforestillinger mot et slikt konferansesamarbeid med «fienden» i NHO.

- Selv om vi ikke har noen tradisjon for konferansesamarbeid, og at vi har ulike innfallsvinkler til en god del spørsmål, så kan det være en tanke. Vi og NHO har ulike syn på saker som skatte- og avgiftspolitikken, som jo gjerne er sentrale tema under næringskonferanser, men prinsipielt vil jeg ikke ha noe imot samarbeid.

 

Beredskap

For årets konferanse er beredskap hovedtema. Bakgrunnen, eller utgangspunktet, er selvsagt 22. juli-attentatene, og det at LO organiserer flere grupper innenfor de ulike etatene innfor totalberedskapen.

- Vi har lyst til å tenke helt nytt, begynne med blanke ark og tenke den totale beredskap og trygghet for enkeltmenneskene, landet og demokratiet. Det, tror jeg, krever at vi klarer å fjerne de båsene hver enkelt av oss sitter med inne i hodet vårt.

 

Koordinering

Vi har alle sett at koordineringen mellom de ulike innsatsfaktorene ikke fungerer godt nok, og da må vi tillate oss å tenke helt nytt.

- Det etablerte, men kanskje ikke alltid like levende, prinsippet om at Forsvaret f.eks. ikke skal brukes mot egne innbyggere, står det for fall i en slik tankegang?  

- Jeg kan ikke si annet enn at vi er svært opptatt av den typen problematikk og tema, at vi må være bevisst slike grenseoppganger. Ut over det kan og vil jeg ikke foregripe debatten, annet enn å antyde at vi må ha en felles overbygning for hele beredskapstanken og apparatet, og at nivåene eller hendelsene må avgjøre hvilke ressurser som brukes hvor.

 

LO – en pådriver

- Og med «båser i hodet» mener du egentlig prestisjehensyn og revirtenkning?

- Det er ingen tvil om at tanker som «what’s in it for me», hvordan styrke egen posisjon etc., virker som sperrer for ethvert forsøk på nytenkning. Det kan imidlertid ikke hindre oss i LO i å være pådrivere for en slik prosess. Det er ofte vår rolle, å være en pådriver. Beslutningene tas jo andre steder.

Men vi som har medlemmer i 23 ulike forbund, og innenfor flere etater, kan både være pådriver og bidra til å rive ned disse tenkte «båsene». Det å få våre medlemmer til å samhandle, det å gå inn de store debattene om fellesskapet – der ligger Los store styrke.

 

Bygge broer

Som eksempel på Los evne til å bygge broer trekker Gerd Kristiansen frem Klimapolitisk plan som nylig ble vedtatt i LO-sekretariatet.

- Der sitter altså representanter for dem som vil verne alt, og representanter for dem som vil bygge ut alt – og alle mellomstandpunkt som nær sagt tenkes kan. Og så har vi vedtatt en klimapolitisk plan som langt fra er tann- og innholdsløs. Det minner om vår evne til å trekke sammen, hevder hun.

 

Lofoten må utredes

Og kommer igjen tilbake til næringslivets behov for forutsigbarhet, derfra veien er kort tilbake til olje- og gassektoren. For LO er helt klart for en snarlig konsekvensutredning for leting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Det til tross for at alle konsekvensutredete områder så langt har endt i utbygging?

 

Sameksistens

- Det er ikke sant. På Mørekysten, i Skagerrak og i kystnære områder i Finnmark er det konsekvensutredet og endt med nei til videre virksomhet. I LO er vi for en balanse mellom vern og bruk, og vi må kunne se for oss sameksistens mellom petroleumsvirksomhet, fiskerier og turisme. Samarbeidsprosjektet «Ett hav» mellom petrobransjen og Fiskalaget er et godt eksempel på nyttig kommunikasjon.

 

Blir lite synlig

De fleste er for en konsekvensutredning på samme måte som oss, og de som ser for seg svære boretårn ute på Lofothavet har ikke fulgt med i teknologiutviklingen. Det meste skjer under vann – på havbunnen, og det mest synlige vil evt. bli bøyene for lasting av olje og gass, sier LO-sjefen bestemt.

Og når hun samtidig forteller at hun og organisasjonen samarbeider og samtaler best med olje- og energiminister Tord Lien i dagens blå regjering, så bekrefter hun vel inntrykket av LO som de (snart?) siste kraftsosialister?

 

Flere tanker i hodet

- Vi er i stand til å ha minst to tanker i hodet samtidig. Det at Tord Lien har innsett hvor viktig det er å samtale med LO før avgjørelser blir tatt, behøver slett ikke bety at vi er enige med ham.

Dessuten føler også vi et sterkt ansvar for å overlate denne kloden til de kommende generasjoner i en tilstand som absolutt er til å leve med – og av. Som sagt: Balansen mellom bruk og vern er viktig for LO.

 

Velfungerende Norge

Selv om LO overhodet ikke kan beskyldes for å være konfliktsky er vi opptatt av samarbeid og kompromisser. Det viser ikke minst vår aktive deltagelse i lønnsdannelser de senere årene. Vi er alle avhengig av et velfungerende Norge og et velfungerende næringsliv. Der spiller LO en viktig rolle, avslutter Gerd Kristiansen.

Tags