Gassfunn nær Aasta Hansteen

Statoil har funnet gass nær Aasta Hansteen-feltet.

Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, er i ferd med å avslutte boring av en undersøkelsesbrønn i Norskehavet. Brønnen påviste gass. Brønnen er boret om lag tolv kilometer vest for Aasta Hansteenfeltet, melder Oljedirektoratet i en pressemelding.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter, med primært letemål i Niseformasjonen og sekundært letemål i Kvitnosformasjonen. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Statoil er operatør.