Gassfunn i Barentshavet

Statoil og partnerne i PL532 har funnet gass i Kramsnøprospektet i Barentshavet. Brønnen som er boret, ligger nordvest for Johan Castberg-feltet i Barentshavet, om lag 247 kilometer nordvest for Hammerfest.

Statoil hadde sitt gjennombrudd i Barentshavet i 2011-2012 med funnene Skrugard og Havis, som viste tilsammen 400-600 millioner fat utvinnbar olje. 

De to feltene åpnet en ny petroleumsprovins i Barentshavet, og med det grunnlaget for feltutbyggingsprosjektet Johan Castberg.  

Kramsnø er den fjerde av i alt fem prospekter som alle er del av en målrettet letekampanje Statoil lanserte i 2013. Målet var å avklare ytterligere potensial i området og med det gjøre Johan Castberg-prosjektet mer robust. 

- Vi nærmer oss avslutningen av denne letekampanjen rundt Johan Castberg-feltet. Av de fire brønnene som er boret hittil er det dessverre bare én som har ført til oljefunn. Det siste prospektet vi skal teste i letekampanjen er Drivis, og vi starter boringen rett etter at vi har fullført Kramsnø, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

 

Oljedirektoratet  skriver i dag:

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, Nordmela- og Tubåenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen). Brønnen påtraff en brutto gasskolonne på om lag 130 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I Snaddformasjonen påtraff brønnen en om lag 45 meter brutto gasskolonne. Foreløpige beregninger tyder på at funnet rommer mellom to og fire milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: