Gassfunn i Barentshavet

Statoil og partnerne i PL532 har funnet gass i Kramsnøprospektet i Barentshavet. Brønnen som er boret, ligger nordvest for Johan Castberg-feltet i Barentshavet, om lag 247 kilometer nordvest for Hammerfest.

Statoil hadde sitt gjennombrudd i Barentshavet i 2011-2012 med funnene Skrugard og Havis, som viste tilsammen 400-600 millioner fat utvinnbar olje. 

De to feltene åpnet en ny petroleumsprovins i Barentshavet, og med det grunnlaget for feltutbyggingsprosjektet Johan Castberg.  

Kramsnø er den fjerde av i alt fem prospekter som alle er del av en målrettet letekampanje Statoil lanserte i 2013. Målet var å avklare ytterligere potensial i området og med det gjøre Johan Castberg-prosjektet mer robust. 

- Vi nærmer oss avslutningen av denne letekampanjen rundt Johan Castberg-feltet. Av de fire brønnene som er boret hittil er det dessverre bare én som har ført til oljefunn. Det siste prospektet vi skal teste i letekampanjen er Drivis, og vi starter boringen rett etter at vi har fullført Kramsnø, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

 

Oljedirektoratet  skriver i dag:

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, Nordmela- og Tubåenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen). Brønnen påtraff en brutto gasskolonne på om lag 130 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I Snaddformasjonen påtraff brønnen en om lag 45 meter brutto gasskolonne. Foreløpige beregninger tyder på at funnet rommer mellom to og fire milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

 

 

 

Tags