Fylkeskommunen saksøker Nordkraft AS

Nordland fylkeskommune mener det er dem som har råderett over kraftressursene i Svartisen kraftverk, og tar nå ut søksmål mot Nordkraft AS.

Nordland fylkeskommune har besluttet å gå til søksmål mot Nordkraft AS for å fastslått sin rett til å disponere over fylkeskommunens kraftrettigheter i Svartisen.

- Dette gjelder også eventuelle kraftrettigheter som fylkeskommunen måtte bli tildelt i fremtidige statlige utbygginger, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

La ut for de andre

I forb¡ndelse med Stortingets vedtak om statlig utbygging av Saltfjell/Svartisen fikk Nordland fylkeskommune tilbud om en medeierandel på 30 prosent i Svartisen  kraftverk. Dette tilbudet slo Fylkestinget til på i 1998.

Kraftrettighetene knyttet til fylkeskommunal medeiendomsrett skulle fordeles mellom aksjonærene, mot at disse dekket fylkeskommunens utgifter til kjøpet av rettighetene. Totalt skal kostnadene ha ligget på rundt 1,7 milliarder kroner.

Ifølge fylkeskommunen var ikke kraftselskapene i stand til å delta i finansieringen, og fylkeskommunen la derfor ut for alle når de gikk inn i langsiktige leieavtaler med Eastern Group pls (senere Eastern Norge Svartisen AS) og Lunds Energi Norge AS.


Uenige om fortsettelsen

Samme år ble det besluttet at kraftrettighetene «helt og udelt» skulle gå tilbake til fylkeskommunen ved avtaleperiodens utløp i 2053.

Nordkraft AS skal hevde at de har rett til kraften, selv om de ikke deltok i finansieringen i henhold til de avtalene som forelå tidligere. De er nå den eneste gjænværende aksjonæren ved siden av fylkeskommunen.

- For Nordland fylkeskommune er det viktig å få fastslått at Svartisenkraften tilhører fylkeskommunen. Det skal ikke herske noen tvil om at verdien av kraftrettighetene kommer hele fylket til gode ved utløpet av dagens leieavtaler, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Tags