Fylkene i nord nekter å ta over havnene fra staten

Havna i Tromsø. Foto: Oliver Tacke

Nordland og Troms og Finnmark mener de blir pålagt ansvaret for sine fiskerihavner uten nok penger til å håndtere oppgaven. 

1. januar skulle ansvaret for over 300 norske havner egentlig blitt flyttet til fylkene. Men fire fylker blånekter. Det skriver VG. 

Deriblant Nordland og Troms og Finnmark, som mener de blir pålagt ansvaret for fiskerihavnene uten nok penger til å faktisk gjøre det de skal.

Flere norske fylker ble slått sammen fra nyttår og planen var at de nye fylkene skulle få nye og større oppgaver og havnedrift var en av dem.

– Vilkårene er altfor dårlige. Det er altfor mye uavklart. Det ligger 50 millioner til Troms og Finnmark, som er meget fiskeriavhengige fylker med veldig lang kyststripe, sier Kristina Hansen, som er fylkesråd samferdsel i Troms og Finnmark til VG. 

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland (Sp) sier: 

– Hvis vi skal løse denne oppgaven på en god nok måte, har vi ikke sjans innenfor den rammen som regjeringen foreslår nå. 

Samferdselsdepartementet skriver  i en e-post il VG at: 

– Det er bevilget omtrent 155 mill.kr som skal overføres når avtaler inngås og disse fordeles etter kjente kriterier. Jeg har i dag hørt fylkeskommunenes vurderinger av dette og forslag til løsninger, og dette tar vi med oss i det videre arbeidet. 

Nøkkelord