Furunes forlater Helgeland Sparebank

Jan Erik Furunes gir seg som administrerende direktør for Helgeland Sparebank. (Foto: Helgeland Sparebank)
Jan Erik Furunes fratrer i dag stillingen som administrerende direktør for Helgeland Sparebank.

Jan Erik Furunes fratrer i dag stillingen som administrerende direktør for Helgeland Sparebank.

I en børsmelding fra banken kommer det frem at Furunes har meddelt styret at han av personlige årsaker ønsker å fratre.

Styret i Helgeland Sparebank vil i løpet av høsten starte prosessen med å rekruttere en ny aministrerende direktør. Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng er konstituert i stillingen fra og med i dag.

-  Jan Erik Furunes ble ansatt som adm. direktør i banken i 2011. Han forlater en organisasjon som er godt rustet til å sikre kontinuitet i virksomheten og  videreføre den strategi som er lagt. Banken har i hele hans tid som adm. direktør fremlagt svært gode resultater, sier styreleder Thore Michalsen.

Lisbeth Flågeng har jobbet i Helgeland Sparebank siden i 1985, og har hatt en rekke lederstillingen i banken, i tillegg til ulike styreverv i selskaper som er tilknyttet banken. Hun har også hatt flere eksterne styreverv.

Lisbeth Flågeng, viseadm. direktør og direktør region nord, Helgeland Sparebank. Foto: Helgeland Sparebank
Lisbeth Flågeng er konstituert administrerende direktør fra og med i dag, opplyser banken. Foto: Helgeland Sparebank

Tags