Full stopp for nytt kull fra Svalbard

The SNSK idea about using the sales of new coal from Svea to foot parts of the bill for cleaning up after decades of Svalbard coalmining has come to an abrupt halt. Svea and Lunckefjell mines are shut for good. (Photo: Bjørtvedt/Wikimedia Commons)
Store Norske kommer ikke til regne videre på om salg av kull fra Svea kan være med på å dekke regningen for kullopprydding på Svalbard.


Store Norske kommer ikke til regne videre på om salg av kull fra Svea kan være med på å dekke regningen for kullopprydding på Svalbard.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) skrinlegger tankene om at salg av nytt kull fra Svea kan delfinansiere oppryddingsarbeidet etter mange års kulldrift på Svalbard. 


Diskutert med departementet 

Det er klart etter diskusjoner i styret og mellom ledelsen i SNSK og eieren – Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Dette bekrefter administrerende direktør i SNSK, Jan Morten Ertsaas, nå overfor High North News.

Både Ertsaas og statssekretær Magnus Thue i NFD avviser at det er departementet som har satt foten ned for en slik mulighet. I en epost til HNN skriver statssekretær Thue følgende: 


Selskapets egen avgjørelse 

- Jeg kan avkrefte at det ble gitt en beskjed fra departementet om at selskapet ikke skal regne på eventuelt lønnsomhet ved salg av kull for eventuelt å finansiere deler av oppryddingen. Styret i Store Norske, som andre styrer, står fritt til å fremme de forslag de ønsker til eier.

Også Jan Morten Ertsaas understreker at det er selskapets egen avgjørelse.

- Vi har ikke kommet dithen at vi har foreslått dette med uttak av nytt kull overfor eieren. Vi har diskutert det med styret, og vi har sett på ulike alternativer for å utføre oppdraget fra Stortinget – som er å rydde opp. Det er dette vi konsentrerer oss om nå. 


Ikke modne nok 

Vi har også sett på om det er en mulighet for å delfinansiere gjennom salg av kull, men konkludert med at det er det ikke – vi har ikke prosjekter som er modne nok, og det vil kreve ganske store investeringer for å kunne ta ut kull igjen, sier Ertsaas.

Han medgir at det kunne ha vært morsomt og også nyttig med tanke på å beholde kompetanse i selskapet i tiden fremover, men at også tiden jobber mot denne ideen. 


Ansatte blir informert 

- Det ville blitt for krevende, oppsiden ville blitt for liten og det ville sannsynligvis også krevd et nytt stortingsvedtak, sier Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Administrasjonen i SNSK skal informere ansatte i selskapet om beslutningen, og om bakgrunnen for den, ganske snart. Dette for å legge død eventuelle forventninger som er skapt på bakgrunn av High North News’ intervju med statssekretær  Daniel Bjarmann-Simonsen og senere også med direktør Ertsaas
Nøkkelord