Full politisk åpning i Tromsø

Parlamentarisme er ingen hindring for politisk åpenhet i Tromsø mener byrådet. Gunhild Johansen (f.v.), Ragni Løkholm Ramberg, Kristin Røymo, Brage Larsen Sollund og Jens Ingvald Olsen. (Foto: Tromsø kommune)
Tromsøs nye byråd gjør som de lovet: Nå åpner de alle politiske møter -for alle.

Tromsøs nye byråd gjør som de lovet: Nå åpner de alle politiske møter -for alle. 

- Vi inviterer alle som vil, interesserte, opposisjonspolitikere, privatpersoner, media, ja rett og slett alle som har lyst til å overvære de forberedende bystyremøtene, sier Ragni Løkholm Ramberg, Tromsøs nye byråd for byutvikling.

For selv med parlamentarisme er det fullt mulig med åpne prosesser mener hun. I Tromsø har byrådet nå åpnet den politiske behandlingen av alle saker. 

- Helt konkret gjør vi det sånn at de forberedende bystyremøtene nå er åpne. Det er i disse møtene vi diskuterer administrasjonens faglige innspill i sakene, og alle som vil kan nå komme og se oss diskutere for åpen scene, sier Ramberg. Halvannen uke etterpå har byrådet sitt vedtaksmøte, også dette helt åpent. Og hvis noen eksterne aktører vil ha møte med politikerne for å fortelle om noe som angår en sak, ja så er det også selvsagt i et åpent møte.  

- I perioden mellom de to møtene kan selvsagt alle som vil komme med innspill til saken. Det at folk vet hva vi arbeider med gjør det mulig for dem å engasjere seg, det blir en bedre politisk prosess. Dessuten har ikke folk vondt av å se den prosessen som leder fram til en bestemmelse –å se at politikerne diskuterer, slår hun fast. 
 
 
Jobber for åpen scene

Og det er ikke bare møtene som skal være åpne, i det øyeblikket byråden mottar de faglige utredningene fra administrasjonen er de tilgjengelige for alle andre også.

- Politisk jobber jeg for åpen scene, det jeg får vite skal andre også få vite, sier hun.

- Er det vanlig å gjøre det på denne måten?

- Nei, jeg tror ikke det. Og spesielt dette med at vi nå gjør alle fagnotatene tilgjengelige fra dag en, sier Ramberg og legger til at hun ikke er rent lite stolt av det de nå gjør.
 
- Vi har hatt noen oppstartsvansker, for vi må snu måten administrasjonen jobber med sakene, også har det vært noen tekniske utfordringer, men nå skal det ligge en mappe på nettsiden vår som heter forberedende byrådspapirer, sier hun.

 
Mange fordeler 

Arbeiderpartipolitikeren har i flere år sittet i opposisjon og vært kritisk til den graden av lukkethet som følger av parlamentarismen i kommunen. En ordning som de skal avvikle 1. juli 2016, og før det skjer skal det likevel være mulig med åpne politiske prosesser.

-  Jeg tror det er uheldig av flere årsaker når prosessene ikke er åpne. Det kan være innspill til en sak som er nyttige, men kommer for sent til at de blir tatt hensyn til.

Hun tror det har skjedd flere ganger at avgjørelser er tatt uten et godt nok beslutningsgrunnlag. Som opposisjonspolitiker gjennom forrige periode har hun fersk erfaring fra tilværelsen utenfor byrådet: 

- Det er ikke spesielt givende for opposisjonen å sitte på sidelinjen helt til byrådet har gjort sitt vedtak. Når folk ikke får vite hva som skjer eller mulighet til å påvirke beslutningene, bidrar det til at man mister interessen for lokalpolitikk.

 
 
Mindre prestisje

Hun peker også på at en åpen prosess kan hindre at det går prestisje i sakene som avgjøres, at når en beslutning er tatt går det prestisje i å la den bli stående. 

- Hvis man som politiker får alle argumentene på bordet før man bestemmer seg koster det mindre enn hvis man må snu og endre mening etterpå, sier hun.
 
Byutviklingsbyråden tror også åpenheten gir en bedre politisk forankring av avgjørelsene.
 
- Slik det har vært i Tromsø til nå har det vært veldig vanskelig å samarbeide om politikk. De ideologiske skillelinjene gjør partiene ulike og gjør at vi stemmer forskjellig i mange saker, men det finnes også mange saker hvor det er mulig å samarbeide og finne løsninger som kan forankres bredt. Dette er noe jeg tror vil gagne hele Tromsø by fordi det gir et bedre politisk samarbeidsklima.
  
Men selv med full åpning er det noen unntak som byrådet ikke kan gjøre noe med.

- Vi må lukke møtene når sakene er unntatt offentlighet. Noen har prøvd å kritisere akkurat det, men sånn må det være. Når saker er unntatt offentlighet er det av hensyn til personvern eller kommunens økonomiske disposisjoner. Dette er regulert i offentlighetsloven. 


Tags