Frykter pensjonen strykes med et pennestrøk – etter 35 år i Store Norske

Torstein Nilsen (54), tillitsvalgt i Forbundet Ledelse og Teknikk (FLT) i Store Norske, risikerer å miste 30 års opparbeidet pensjon når han slutter i Store Norske. (Foto: Privat)
For å spare 300 millioner kroner la Store Norske om på bedriftens pensjonsordning i 2014. Nå risikerer Torstein Nilsen (54) og flere andre eldre gruvearbeidere å miste pensjonsrettighetene sine når de må slutte i jobbene sine.

For å spare 300 millioner kroner la Store Norske om på bedriftens pensjonsordning i 2014. Nå risikerer Torstein Nilsen (54) og flere andre eldre gruvearbeidere å miste pensjonsrettighetene sine når de må slutte i jobbene sine.


- I 2014 la Store Norske om pensjonsordningen fra ytelsesbasert til Avtalefestet pensjon (AFP), og det for å spare bedriften for minst 300 millioner kroner. Men de som var 55 år, eller hadde 30 års ansiennitet, fikk fortsette med den gamle pensjonsordningen, forteller Torstein Nilsen (54), tillitsvalgt i Forbundet Ledelse og Teknikk (FLT) i Store Norske.
 
Ikke sjans på arbeidsmarkedet

Nilsen hadde opprinnelig opparbeidet seg full pensjon etter over 30 år som fulltidsansatt ved Store Norske. Men siden han er under 60 år mister han pensjonsrettighetene når han må slutte i jobben til våren.

- Da er jeg 54,5 år, og oppfyller heller ikke kravene til AFP som kun gjelder ved 55-års alder. Og jeg får ikke gå av med pensjon ved fylte 62 år, jeg må finne meg en ny jobb og jobbe til jeg er 67 for å få pensjonen jeg har jobbet hardt for i en mannsalder. Og jeg har ikke sjans i arbeidsmarkedet. Jeg har ødelagt rygg og knærne er helt ferdig, sier Nilsen, som har sluttdato i bedriften han har jobbet i hele sitt voksne liv den 30. juni 2016.

For å kunne være omfattet av AFP, må man nemlig ha jobbet syv av de siste ni årene hos en arbeidsgiver med AFP-ordning. Store Norske har kun vært en AFP-bedrift i ett år.

- Og på grunn av dette vil mine rettigheter, som jeg har opparbeidet meg etter mange år, strykes med et pennestrøk dersom ingen tar ansvar. Og det føles så urettferdig, jeg er rett og slett forbanna, sier Nilsen.
 

River pensjonisttilværelsen i filler


Nilsen føler seg sveket av arbeidsgiveren sin, og varsler rettslige skritt dersom ikke staten sikrer en verdifull alderdom til de som har slitt i gruvene hele sitt voksne liv.

- Skal vi behandles på lik linje med krigsseilerne og Nordsjødykkerne, spør Nilsen, som sammen med kolleger og fagforbund reiste ned til Oslo i oktober for å legge fram problemstillingen for departementet.

- Men de møtte ikke opp. Det kom en mann og fortalte at han hadde full tillit til departementet. Og når vi har skrevet brev, får vi bare «vi jobber med saken» tilbake, sier gruvearbeideren.

Nå frykter han at pensjonisttilværelsen blir en helt annen enn han hadde forespeilet seg etter et hardt arbeidsliv.

- Men vi gir oss ikke uten kamp. Og dersom staten sikrer pensjonen, så kan jeg gå på dagen om så var, sier han.
 

Kjemper for gruvebusen
 

Anita Johansen i Norsk Arbeidsmannsforbund har via gruveklubben bedt om midler for å sikre pensjonen til den eldre garden av gruvearbeidere som snart står uten jobb.

- Dette utgjør en kostnad, og slik jeg har forstått det, ligger ikke pensjonsløftet inne i de 95 millionene Store Norske har bedt om, sier Johansen.

Hun forteller at mange av de som får oppsigelse fra Store Norske er eldre arbeidstakere. Og at det vil koste mellom 50 og 60 millioner å rydde opp.

- Og pensjonsordningen gjelder kun dersom de står i jobb ved fylte 60. Og grunnen til at fagforeningene gikk med på dette, var at vi så det kunne frigjøre 300 millioner, sier hun.

Slik det ser ut utenfra, sier Store Norske opp eldre arbeidstakere før pensjonsordningen er på plass.

- Så kvitter de seg med pensjonskostnadene som arbeidstakerne ble lovet i 2014. Og dette utgjør forferdelig mye. De får ikke gå av med pensjon når de blir 60, de får ikke AFP og ikke en krone før de er 67 år. Det er snakk om millionbeløp for enkelte, sier Johansen.
 

 

 

Tags