Frykter masseoppsigelser

Frykter masseoppsigelser etter riggkollaps. 13.500 arbeidsplasser kan bli borte.

Frykter masseoppsigelser etter riggkollaps. 13.500 arbeidsplasser kan bli borte. 

Minst 15 borerigger kan være arbeidsløse skriver Aftenbladet. Med det ryker også 13.500 arbeidsplasser. 

For tre offshorerigger er allerede oppsagt, og åtte nye står uten oppdrag neste år. I tillegg er ytterlige seks i faresonen. 

North Atlantic Drilling (NAD) sa i forrige uke opp over 250 ansatte. Og for noen uker siden sa forpleiningsselskapet ESS opp 100 kokker og renholdere.

Leieprisene for en rigg på norsk sokkel har falt dramatisk, og riggene forsvinner til andre deler av verden.

Veldig dramatisk 

Jørgen Arnesen, adm dir. i Cosl Drilling Europe, sier til Aftenbladet at det ikke er inngått riggkontrakter på norsk sokkel de siste to årene. I tillegg til riggene som nå er på vei ut av norsk sokkel er det åtte flyterigger som går av kontrakt de neste 12 månedene. Hvis mange av dem ikke får nye oppdrag er det veldig dramatisk, sier Arnesen. For bare to år siden varslet den samme Arnesen at en riggboom langs norskekysten ville kreve 3000 nye offshoreansatte. Nå er markedet snudd.

Når en riggjobb blir borte går det i snitt med fem andre jobber i dragsuget, stillinger hos leverandører. Det betyr at 13.500 stillinger er i fare om 15 borerigger står uten arbeid om et år.

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: