Frykter ikke rabies

Rabies-beredskapen på Svalbard betegnes som høy, og man frykter ikke et nytt utbrudd blant dyr.

Rabies-beredskapen på Svalbard betegnes som høy, og man frykter ikke et nytt utbrudd blant dyr.

I den grad rabies er til stede på Svalbard i dag, så er den fryktede sykdommen «endemisk til stede». Det får Bondebladet opplyst. «Endemisk» sykdom betyr at sykdommen til stadighet opptrer innenfor et begrenset geografisk område - stort eller lite.

Men populasjonen av polarrev - hovedverten for rabiesviruset i Arktis - er for spredt, og for liten, til at man i dag kan ha en slik opptreden av rabies. Bondebladet får opplyst at den rabies som kommer til Svalbard, kommer dit enten fra øst - Novaja Semlja i Nordishavet - eller fra vest.