- Frode Nielsen treffer spikeren på hodet

Gruveselskapet Nussir har brukt over fire år på søknadsprosessen, og er enda ikke i mål. (Foto: Nussir.no)
Frank Bakke-Jensen fra Høyre er helt enig i at myndighetens lange behandlingstid er den største trusselen mot Nordnorsk gruveindustri.
Frank Bakke-Jensen fra Høyre er enig i at myndighetens lange behandlingstid er den største trusselen mot Nordnorsk gruveindustri.

Frode Nielsen i Leonard Nielsen og Sønner uttalte i forrige uke at den største trusselen mot gruveindustrien i Nord-Norge ikke er prisene, men myndighetenes sendrektig behandling av nye gruvekonsesjoner, det er Frank Bakke-Jensen enig i.


- Det politiske bildet er så uklart, og det er vanskelig å forholde seg til søknadsprosessene i Norge. Vi har ingen klar mineralstrategi i grunn, og vi har en minerallov det til tider er stor strid om. I tillegg har vi institutter som behandler utslippstillatelser som ikke evner å være tydelig på hva slags krav som skal til. Det er en stor politisk jobb å gjøre for å få det her opp og gå. For næringa er det blant de største utfordringen, sier Frank Bakke-Jensen.


Bakke-Jensen (H) er stortingsrepresentant fra Finnmark og sitter i næringskomiteen. 


Han mener regjeringen har begynt å ta grep om problemet. 

- Regjeringen har nå flyttet ansvar for plan- og bygningsloven fra miljødepartementet og over til kommunaldepartementet. I det ligger det et spor av politikk som vil skape politisk klarhet.  Da vet man hvem som er fagdepartement på utslipp og hvem som er fagdepartement på planarbeid, sier Bakke-Jensen.


Uforutsigbar behandling

I dag må det påberegnes syv til ti år fra oppstart og leteprosess, til mineraldrift eventuelt kan starte opp. Usikkerhet om utfallet, dyre konsekvensutredninger og lignende gjør at selskaper kvier seg for å gå inn i mineralindustrien.

- Det høres lenge ut for meg, men jeg tror er nøkkelen er at vi må ha så transparente og forutsigbare prosesser som mulig. Vi får kanskje ikke gjort så mye med tiden, men vi må skape forutsigbare prosesser for investorer. Da tror jeg vi kan leve med at det tar så mange år. Problemet i dag er at oppstartprosessen er så uforutsigbar og uklar, man føler veldig ofte at man sloss mot vindmøller, istedenfor å bruke energien på å jobbe konstruktivt, sier Bakke-Jensen.


Nussir

Det norske gruveselskapet Nussir er et av få selskaper som er i gang med å starte opp ny gruvedrift i Norge. Administrerende direktør, Øystein Rushfeldt mener det er spesielt to faktorer som gjør behandlingstiden så lang.


I dag er det slik at kommunene selv tar hånd om planprosessen og gruvekonsesjoner, Rushfeldt mener dette bør overlates til et eget organ. I tillegg mener han det må være et krav om at de kommunale organene må forholde seg til tidsfrister, noe de ikke trenger i dag.

- I dag er det sånn at kommunen kan ta i bruk mineraldirektoratet som gjennomførende organ for en planprosess. Etter mitt skjønn skulle det ikke vært en mulighet, men et krav. Det finnes ikke en eneste kommune i Norge som har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre den type prosesser det er snakk om. Slike utbygginger skjer jo ikke engang per generasjon, sier Rushfeldt. 

Men er krystallklar på at det selvsagt er opp til den enkelte kommune å bestemme om de ønsker en gruveprosess før direktoratet starter behandlingen. 


Etterlyser tidsfrister

Rushfeldt etterlyser også et krav om at myndighetene må forholde seg til tidsfrister, slik gruveselskapene må.

- Alle aktører, spesielt sånne som Nussir, får tidsfrister på når ting skal leveres til myndighetene. Det er ett unntak og det er myndighetsorganene. De har ingen tidsfrister på noe nivå. Det er selvfølgelig helt uholdbart, det er klart man må ha tidsfrister i slike prosesser, sier Rushfeldt.


Vil ikke svekke lokaldemokratiet

Frank Bakke-Jensen i Høyre, er til dels enig. Han er enig i at kommunene ikke har nok kunnskap og resurser, men mener at de fortsatt må være øverste planmyndighet i slike saker.

- Planprosessene skal ligge hos kommunene. Det er viktig for lokaldemokratiet. Du skal ha planprosessene så nært innbyggerne som mulig. Det skal ikke være et fjernt mineraldirektorat som skal ha direkte innvirkninger på hva du får i bakgården din, sier Bakke-Jensen.

Jensen mener løsningen er å styrke de fagmiljøene som finnes, og aktivt bruke de som en støttefunksjon til kommunene.


Han er enig med Rushfeldt i at tidsfrister et sentralt poeng.

- Det må settes tidsfrister for alle involverte, og disse skal overholdes, sier Bakke-Jensen.


Fortsatt tro på mineralnæringen

Høyrepolitikeren har stor tro på norsk mineralnæring, men mener den har fått for liten oppmerksomhet de siste årene.

- Vi er verdensledende på olje- og gass, maritim-, og sjømatnæring, og alt ligger til rette for at vi skal blir verdensledende på mineralindustri også. Vi har brukt all energi på olje og gass de siste 30 årene. Nå må vi flytte fokus over på det som handler om ny og moderne mineralnæring, avslutter Frank Bakke-Jensen.Frank Bakke-Jensen i Høyre er enig i at det er store problemer for norsk mineralindustri. (Foto: stortinget.no)
Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, mener planprosessene bør overlates til et eget myndighetsorgan. (Foto: Linda Storholm)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: