-Frier’n LNS har ikke vist seg

-Et samarbeid mellom Store Norske og LNS om gruvedriften på Svalbard er helt hypotetisk, mener Annette Malm Justad i SNSK. Bilde fra Lunckefjell. (Foto: Bjarki Friis, Store Norske).
-Hvis LNS har noen gode forslag å komme med, så får de komme med dem til oss. Jeg har ikke hørt noe fra dem, sier styreleder Annette Malm Justad i Store Norske.

-Hvis LNS har noen gode forslag å komme med, så får de komme med dem til oss. Jeg har ikke hørt noe fra dem, sier styreleder Annette Malm Justad i Store Norske.

For et par uker siden var styreleder i Leonhard Nilsen & sønner, Spitsbergen, Bjørnar Olsen ute med et «frieri» i High North News.

Ønsker et samarbeid

«Fra LNS Spitsbergen har vi lenge signalisert ønsker om samarbeid, men de to siste direktørregimene har ikke tatt imot invittene. Vi håper og tror på bedre forhold under det nye regimet ved Store Norske – på Svalbard må vi samarbeide», sa Bjørnar Olsen bl.a. da. 

Har ikke sett noen frier

Arbeidende styreleder i Store Norske Spitsbergen Kulkompans (SNSK), Annette Malm Justad, sier hun ikke har hørt noe fra, ei heller sett «frieren» Olsen.

-Jeg har ikke noe behov for å grave i gamle stridigheter, og det er inngått et forlik mellom LNS og SNSK – som vi forholder oss til. Etter dette forliket har vi hatt én kontrakt med LNS, om bygging av kullkaia i Longyearbyen, sier Malm Justad.

Forretningsmessig grunnlag

Hun understreker at eventuelt samarbeid med LNS eller andre vil bli vurdert på rent forretningsmessig grunnlag, intet annet.

-Det gagner hverken Store Norske, LNS eller Svalbardsamfunnet at vi skal dvele ved det gamle, nå må vi se fremover, det har jeg gitt uttrykk for tidligere, og det gjelder fortsatt.

Gode ideer er velkomne

-Vil det være interessant for SNSK å la LNS stå for selve gruvedriften på Svalbard?

-Det er så hypotetisk at jeg ikke føler noe behov for å kommentere det, ut over det jeg allerede har sagt. Gode ideer vil vi alltid vurdere når de foreligger. Hvis LNS har noe å snakke med oss om, noen forslag å legge frem, så må de komme med dem, sier Malm Justad

 

Annette Malm Justad har ikke sett eller hørt noe til
Annette Malm Justad har ikke sett eller hørt noe til "frier" Bjørnar Olsen fra LNS Spetsbergen (under). (Foto: SNSK og LNS)

Tags