Fremtidens medisiner skal hentes opp fra Polhavet

Many unknowns loom over the future of the Arctic. (Photo: Peter Prokosch/www.grida.no)
Nye medisiner – laget med utgangspunkt i Polhavets biologiske mangfold – er målet for forskningssamarbeidet som Universitetet i Tromsø i dag inngår med tyske og prestisjefylte Lead Discovery Center.

Nye medisiner – laget med utgangspunkt i Polhavets biologiske mangfold – er målet for forskningssamarbeidet som Universitet i Tromsø i dag inngår med tyske og prestisjefylte Lead Discovery Center.

Lead Discovery Center (LCD) er en del av Max-Planck-organisasjonen, som rangeres som en av verdens fem beste forskningsinstitusjoner, og tanken med forskningssamarbeidet er å utløse polhavets helsepotensial.

Ambisjonene er høye. Forskerne håper blant annet å gjøre funn som kan bidra til nye antibiotika eller nye medisiner mot eksempelvis hjerte-kar-sykdommer og kreft.

Forskerne skal lete etter naturlige stoffer, i marine dyr og planter, som kan brukes både i medisiner og andre farmasøytiske produkter.


Forbindelser med stort potensial

- Vi er privilegert som har fått på plass et samarbeid med en slik prestisjetung forskningsinstitusjon og som har en imponerende resultatliste å vise til. Samarbeidet med LDC vil i betydelig grad øke vår evne til å finne stoffer fra arktiske og marine organismer som kan bli til nye medisiner, sier Edel Elvevoll som er dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitet.

- Disse bioaktive forbindelsene har et stort potensial, og jeg er meget fornøyd med at vi sammen med UiT kan skape verdier gjennom oppdagelse og utvikling av nye medisiner. Vi ser frem til forskningssamarbeidet og vi vil bidra langt inn i farmasøytiske utviklingsfaser, sier Doktor Bert Klebl som er administrerende direktør i LDC.

Det internasjonale forskningssamarbeidet er ifølge Universitetet i Tromsø en sentral brikke i videreføringen av forskningen på marin bioprospektering.

 

Høye forventninger

UiT har allerede i flere år - sammen med blant annet Havforskningsinstituttet - samlet inn og forsket på organismer fra Barentshavet. Samarbeidet med LDC vil ifølge UiT åpne for forskning på et mye bredere spekter av sykdommer, og håpet er at man i betydelig grad skal kunne bidra til å fremskaffe nye arktiske legemidler.

Tyske Lead Discovery Center vil også bli en viktig partner for det fremtidige Arctic Biodiscovery Center som skal åpnes i Tromsø i februar, neste år. Dette senteret vil bestå av forskningsenheter både fra UiT, Nofima, Norut, Havforskningsinstituttet og Sintef.

Den internasjonale samarbeidsavtalen mellom UiT og LCD signeres i Forskningsparken i Tromsø i dag, og her vil både representanter fra UiT, LDC og Nærings- og fiskeridepartementet være til stede.

 

Tags