François Hollande åpner Arctic Circle i oktober

François Hollande (t.v.) skal åpne konferansen, og både Xi Jinping og Angela Merkel lover deltagelse fra sine respektive land, Kina og Tyskland under Arctic Circle 2015 i Reykjavik. (Foto: Andreas Tille, Jean-Marc Ayraul, Angélica Rivera de Peña og Christoph Braun).
Islands president har gjort storfangst til Arctic Circle-konferansen i Reykjavik i oktober. Både Kina, Tyskland og Frankrike stiller med egne delegasjoner, og Hollande åpner hele ballet.

Islands president har gjort storfangst til Arctic Circle-konferansen i Reykjavik i oktober. Både Kina, Tyskland og Frankrike stiller med egne delegasjoner, og Hollande åpner hele ballet.

Det var under et møte i Elyséepalasset 17. april, at den Islandske presidenten, Ólafur Ragnar Grímsson, fikk løftet fra den franske presidenten François Hollande om at han vil holde en åpningstale ved konferansen Arctic Circle 2015.

Klimamøte i Paris

President Hollandes deltagelse må ses i sammenheng med forberedelsene til klimaforhandlingene i Paris (COP21) i desember, og nordområdenes betydning i disse forhandlingene.

Den diplomatisk svært aktive president Grímsson har også bidratt til at både Kina og Tyskland vil bidra være vertskap for hver sine sesjoner under samlingen i Reykjavik i dagene fra 16. til 18. oktober.

Lede plenumssesjoner

Både president XI Jinping i Kina og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har skrevet brev til den islandske presidenten og bekreftet sine respektive lands deltagelse.

Sekretariatet for Arctic Cirkle forteller at den kinesiske delegasjonen vil lede en plenumssesjon under konferansen, og det samme vil tyskerne gjøre i en spesialsesjon om Tyskland og Arktis.

Skape felles forståelse

Arctic Circle er en islandsk nonprofitorganisasjon som årlig inviterer organisasjoner, tenketanker, interessegrupper, næringsliv og nasjoner til å holde egne og åpne dialogmøter om utviklingen i nordområdene – under «paraplyen» Arctic Circle.

Tanken er at slike samlinger skal danne bedre grunnlag for omforente beslutninger om nordområdene, uten at man skal måtte gå på akkord med sin egen uavhengighet og integritet.

 

Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, har jobber godt for Arctic Circle 2015. Kina, Tyskland og Frankrike lover alle delegasjoner og bidrag til konferansen. (Copyright by World Economic Forum swiss-image.ch/Photo by Michael Wuertenberg).
Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, har jobber godt for Arctic Circle 2015. Kina, Tyskland og Frankrike lover alle delegasjoner og bidrag til konferansen. (Copyright by World Economic Forum/Photo by Michael Wuertenberg).

Tags