Nyhetsbrev Fraflyttingsspøkelset truer mens økonomien blomstrer

Røst. (Foto: Arne O. Holm)
Boligmangel gjør det vanskelig for unge med utdannelse å flytte tilbake til Røst. (Foto: Arne O. Holm)
Kjære leser; ukas High North Tour gir deg et innblikk i den store variasjonen nordområdene består av, enten det er fiskeri i havgapet eller forskning på grensa til Russland. Det er også knyttet forventninger til Arktisk råds ministermøte på Island neste uke, og vi har tatt en titt på både mineralindustrien og Russlands interesser på Svalbard.

Neste uke møtes ministre fra de åtte arktiske statene under Arktisk råds møte på Island, hvor Russlands utenriksminister skal overta ledelsen fra Island. High North News er på plass digitalt, så følg med!

Nylig møttes militære ledere fra 11 land for å diskutere sikkerhetsspørsmål i nordområdene. Dette skjedde under den årlige Arctic Security Forces Roundtable.

Arild Moe på Svalbard. (Foto: Karoline Flåm via Wikimedia Commons)
Arild Moe på Svalbard. (Foto: Karoline Flåm via Wikimedia Commons)
Statsviter Arild Moe, FNI. (Foto: Karoline Flåm, Wikimedia Commons)

Det handler også i bunn og grunn om sikkerhet når russiske myndigheter vender blikket mot forskning og turisme på Svalbard. – Russlands grunnleggende interesser handler egentlig om å hindre militær virksomhet på Svalbard, sier statsviter Arild Moe i et intervju med High North News.

En samlet norsk presse fulgte også nøye med da amerikansk atomubåt til kai i Tromsø, til tross for protester fra flere hold.

Bjørnebæsj, fiskeri og sang

The High North Tour 2021 med Arne O. Holm bak rattet, nyter våren i havgapet. Nærmere bestemt  100 kilometer vest i havet for Bodø i Nordland, i en av Norges minste kommuner.

Der møter han ordføreren på Røst, som forteller åpent om en verdiskaping som ligger helt i Norges-toppen. Men også her truer fraflyttingsspøkelset.

Det er mye som er unikt ved øya i havgapet. Blant annet har de – så vidt de vet – verdens eneste øymusikant. Han får du treffe – og høre- her.

Victoria Gonzales, Nibio. (Foto: Arne O. Holm)
Victoria Gonzales, Nibio. (Foto: Arne O. Holm)
Forskeren Victoria Gonzales ved Nibio. (Foto: Arne O. Holm)

Og på grensa til Russland, møtte sjefredaktøren forskeren Victoria Gonzales, som forlot Spania for å forske på bjørn i Arktis.

Følg med! Det kommer flere godbiter fra Holm og hans rullende hjemmekontor.

Grønne mineraler

Mineraler og metaller er helt avgjørende hvis det skal være mulig å nå FNs klimapanel sitt mål om å redusere klimagassene med 40-50 prosent innen 2030, mener Linda Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland.

Hun sier til High North News at nordområdene kan bli et viktig sted for bærekraftig utnyttelse av disse ressursene.

Vi kan også melde at Greenland Ruby har sikret seg 18 millioner dollar i finansiering.

Midler til nordnorske satsinger

Denne uka la Regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for Norge. Der foreslår de blant annet å bidra med kapital til Store Norske for å starte bygging av lokalene til Svalbard folkehøgskole, samt å gi midler til nytt nordnorsk kapitalfond.

Parlamentarikerne i Den europeiske interparlamentariske romkonferansen 2021 retter en klar oppfordring til de europeiske regjeringene og romfartsorganisasjonene om å lede utviklingen og støtte europeisk romforskning og -industri, og vektlegger Andøya som oppskytningsbase.

Og debatten om Nord-Norgebanen fortsetter i High North News.

Der har du uka som gikk sett fra nord.


Mandag feirer Norge sin nasjonaldag, og vi i redaksjonen ønsker alle en fin feiring!
Vennlig hilsen
Trine Jonassen
Nyhetsredaktør, High North News

Nøkkelord