Fra vondt til verre for rederiene, men Tord har hodet over vannet

Markedet forverres stadig for offshore service-rederiene. Det merkes også for Bodø-rederiet Nor Supply Offshore. To av rederiets tre skip ligger i opplag, forteller administrerende direktør Tord Ueland Kolstad. (Foto: NSO)
- Kortversjonen er at markedet er svært, svært krevende, sier administrerende direktør Tord Ueland Kolstad i Nor Supply Offshore (NSO). Bodørederiet har i dag bare et av sine tre skip i drift. De to andre ligger i opplag.


- Kortversjonen er at markedet er svært, svært krevende, sier administrerende direktør Tord Ueland Kolstad i Nor Supply Offshore (NSO). Bodørederiet har i dag bare et av sine tre skip i drift. De to andre ligger i opplag. 

Det siste året har et kraftig fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten slått hardt inn i norsk økonomi og i den maritime verdikjeden. En fersk undersøkelse, gjennomført av Norges Rederiforbund, viser at 2 av 3 rederier mener markedsutviklingen har vært negativ siden januar 2015.

Nå har det riktignok vært krise før, men det er veldig tøft nå. Hele sektoren er i krise, sier forretningsmannen Tord Ueland Kolstad.

Bodøværinger flest kjenner han kanskje først og fremst som eiendomsinvestor, men Kolstad driver også med shipping. Rederiet Nor Supply Offshore (NSO) ble etablert i 2008, har kontoradresse i Bodø, og eier tre supply-skip.


- Mange må restrukturere

- Vi har allerede restrukturert oss, sier Kolstad når High North News slår på tråden for å høre hvordan nedturen i olje og gass har påvirket rederiet.

- En av båtene har vi en lang kontrakt på, med staten som motpart. De øvrige to ligger i opplag, forteller han.

- Fordelen vår er at vi ikke har gjeld på de, legger han til.
 
Skipet som Nor Supply Offshore fortsatt har i drift er «NSO Crusader», og avtalen Kolstad viser til er med Kystverket. Avtalen, som rederiet har hatt i seks år allerede, ble nylig forlenget med ytterligere to år.

Siden oppstarten i 2008 har det vært både opp- og nedturer i NSO, forteller Kolstad.

- Det er jo en del av «gamet». Det er syklisk, og akkurat nå er det tøft, sier han.

- Nå går det mot en restrukturering for mange. Men vi er for vår del langt på vei ferdige med den, kommenterer han.

Til tross for nedskriving av store verdier går det etter forholdene bra for Bodø-rederiet.

- Den operasjonelle driften hos oss var god i fjor, med over 22 millioner kroner i omsetning, sier NSO-direktøren. 


Ser mørkt på 2016

I den ferske konjunkturundersøkelsen til Norges Rederiforbund kommer det fram at ni av ti offshore service-rederier mener markedet er forverret, og at over halvparten forventer at situasjonen vil forverres ytterligere utover høsten og i første halvår av 2016.

Når rederiforbundet – med utgangspunkt i data fra medlemsundersøkelser-  i vår estimerte hvor mange skip som ville ligge i opplag ved årets utgang, havnet de på 29. I dag, når det gjenstår drøye tre måneder av året, har antallet skip i opplag steget til over 50.

- Jeg tør ikke tro på noe godt år for offshore-eierne, sier Kolstad når High North News ber han kikke inn i glasskula - og spå om bransjens utsikter i 2016.

Både nasjonalt og internasjonalt kutter oljeselskaper i bemanning og kostnader, og mange selskaper utsetter investeringer. Det har skapt en krevende situasjon for mange i offshore serviceskip-næringen.

Rederiforbundets administrerende direktør Sturla Henriksen ser heller ikke lyst på utviklingen.

- Det er tøffe tider for mange maritime bedrifter, spesielt innen offshore. Dette vil gå fra vondt til verre i løpet av høsten, og vi ser dessverre få lyspunkter i 2016, sier han i en uttalelse på rederiforbundets nettsider.

- Det som er døden i shipping, det er når man kjøper skip dyrt, og må selge de billig. Det er da man får problemer, kommenterer Kolstad.


Dobbelt så mange i opplag

Konjunkturundersøkelsen til rederiforbundet viser at opplagstallene vil dobles fra over 50 skip og rigger i opplag i august til nær 100 fartøyer ved slutten av året.

Den svake markedsutviklingen og flere fartøy i opplag slår også direkte inn på bemanningssituasjonen til selskapene. Konjunkturundersøkelsen viser at 30 rederier planlegger permitteringer og oppsigelser av sjøfolk og landansatte.

- Det er viktig at regjeringen holder en tett dialog med næringen om utviklingen i markedsbildet og at de følger opp den omfattende pakken med tiltak som de la fram i maritim strategi, sier Henriksen.

- Videre er det nå viktig at regjeringen gjør det den kan for å opprettholde et så jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel som mulig, ettersom dette er en viktig driver for betydelige deler av den maritime verdikjeden, avslutter Sturla Henriksen.

Norges Rederiforbund har i dag nærmere 150 medlemmer. Selskapene i forbundet har 1800 skip og rigger, både i Norge og utlandet. 112 selskap har svart på undersøkelsen som ble avsluttet 31. august i år.

Tags