Fra vondt til verre for Amedia-avisene i nord

Stein Sneve, journalist i Avisa Nordland og ansattrepresentant i styret til Amedia-konsernet, sier det går mot dramatiske kutt. (Foto: Tom Melby)

Kvartalsresultatet i Amedia viser et så dramatisk underskudd at konsernet nå fremskynder de omfattende kuttene som også vil ramme nordnorske aviser. Ansattrepresentant i styret, Stein Sneve, er glad for nyheten om at LO og Telenor nå dropper utbytte for 2013.

Amedia, tidligere A-pressen, er landets største utgiver av lokale medier.

Konsernet eier blant annet Helgeland Arbeiderblad, Rana Blad, Avisa Nordland, Lofot-Tidende, Lofotposten, Fremover, Nordlys, Finnmarken og Finnmark Dagblad.

Samtlige av disse avisene ventes å bli berørt etter at konsernsjef Are Stokstad allerede i mars varslet kutt tilsvarende en halv milliarder kroner.

Kuttene klare om en måned

Nå fremskyndes prosessen etter at det dystre kvartalsresultatet ble lagt frem i går.

Det viser et underskudd før skatt på 52 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 19 millioner kroner før skatt i fjorårets første kvartal.

I utgangspunktet hadde ledelsen i konsernet planlagt å bruke tiden frem til årsskiftet på å lande avgjørelsene om hvor kuttene skal tas. Men nå skal beslutningene være klare om allerede en måned; nærmere bestemt 16.juni. 

De to store eierne er LO og Telenor, og den siste tiden har førstnevnte fått mye kritikk for å ta utbytte samtidig som arbeidsplasser forsvinner.

Sent i går kveld kom nyheten om at begge eierne dropper utbytte.

Roser eierne

- Det skulle kanskje bare mangle, situasjonen tatt i betraktning?

- Ja, det skulle bare mangle, på mange måter. Men det med utbytte er jo litt merkelig, for det baserer seg jo på det som skjedde i fjor. Det er jo helt meningsløst, formelt sett. På den annen side skal de roses for det, for det er slettes ikke alle medieeiere som gjør dette. Så det skal de ha for.

Det sier Stein Sneve som er ansattrepresentant i styret til Amedia og journalist i Avisa Nordland.

I likhet med de andre styremedlemmene har også Sneve vært i møter om den økonomiske situasjonen, tidligere denne uken. Foreløpig er det lite som er klart om hvor det skal kuttes og hvem som vil rammes hardest.Vil bli dramatisk

- Det vil komme kutt og strukturelle endringer hos alle, sier han og fortsetter:

- Det er kutt man egentlig ikke helt vet konsekvensene av, så vi går veldig usikre og turbulente tider i møte. Det er store kutt og endringer det er snakk om, så risikoen er stor. Men utviklingen går så raskt at man er nødt til å gjøre noe, og ta den risikoen.

Utviklingen han snakker om forårsaker hodebry i avishus landet rundt, og Sneve legger ikke skjul på at kuttene vil bli dramatiske.

Annonseomsetningen i de norske avisene går stadig nedover, til tross for at de digitale annonsene øker. Men inntjeningen på sistnevnte er ikke i nærheten av å kompensere for det sviktende salget av papir.

Den store utfordringen fremover er hvordan avishusene – og deres eiere – skal klare å tjene mer på nyheter på nett.

Google og Facebook har blitt avisenes argeste konkurrenter, og den rivende utviklingen på nett er en nøtt også for mediehus utenfor landets grenser. Hvilke kuttgrep som er riktige – og hvilke som viser seg å bli feilslåtte – er det kun framtiden som vil vise.

Taper, tross vekst

For Amedias del har annonseomsetningen i avisene gått ned med 37 millioner kroner, til tross for en økning i salget av digitale annonser. Konsernets 78 lokal- og regionaviser har et driftsresultat på minus én million, noe som er 31 millioner kroner lavere enn samme periode året før.

- Vi har ikke redusert kostnadene tilstrekkelig i første kvartal i forhold til inntektene. Til tross for en formidabel vekst digitalt, taper vi, sier konsernsjef Are Stokstad til Aftenposten.

 - Vi vokser mer enn noen andre digitalt i første kvartal og vi faller mindre på papir. Dette er et bilde på den utfordringen en samlet mediebransje står oppe i, sier han.

- Tar det når det er grunnlag

Roar Flåthen, som sitter i Amedia-styret for LO, sier følgende til avisen:

- LO har alltid hatt det synet på utbyttepolitikk at man skal tenke på det som er bra for selskapet, og at vi tar utbytte når det er grunnlag for det.

I perioden 2009 til 2012 har eierne av Amedia tatt ut rundt 734 millioner kroner i utbytte. I 2012 var det et ekstraordinært utbytte, på 586 millioner kroner, på grunn av salget av TV 2 til danske Egmont.

High North News har også tidligere omtalt den nordnorske aviskampen mot Google og Facebook. I dette intervjuet kan du lese hva ANFO-direktør Jan Morten Drange tror om lokalavisenes rolle i framtiden.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: