Fra mønsterkolonister til utsatt innvandrerminoritet

I andre halvdel av 1800-tallet slo en gruppe norske innvandrere seg ned på Murmankysten som kolonister, etter invitasjon fra den russiske tsar.

I andre halvdel av 1800-tallet slo en gruppe norske innvandrere seg ned på Murmankysten som kolonister, etter invitasjon fra den russiske tsar. Før 1860 var det ingen fast bosetning på Murman, og hensikten var at nordmennene skulle vise russiske fiskere og bønder at det faktisk gikk an å bo her, også vinterstid, skriver nettsidene til UiT Norges arktiske universitet.

Tromsø Museum inviterer søndag 22. februar kl. 13.00 til foredraget "Nordmennene på Murmankysten (1860-1940):  Fra mønsterkolonister til  utsatt innvandrerminoritet" v/ professor Jens Petter Nielsen, UiT Norges arktiske universitet. 

Mot slutten av tsartida ble «Kola-nordmennene» utsatt for økende kritikk i russisk presse, og i 1930-årene ble nordmennene en forfulgt minoritet i Sovjetunionen

 Foredraget knytter seg til utstillingen "Murman - håpets kyst". Les mer om utstillingen her.