Fra luft til stein – CO2 lagring på Island

Maskinen som Climeworks har satt opp på Island henter CO2 direkte fra atmosfæren og omdanner den til stein - langt nede i undergrunnen. (Foto - Climeworks).
Det sveitsiske selskapet Climeworks tester maskin som omgjør CO2 fra lufta til stein i undergrunnen – på Island.

 

Det sveitsiske selskapet Climeworks tester maskin som omgjør CO2 fra lufta til stein i undergrunnen – på Island.

Det er forskningsnettstedet Videnskab.dk som forteller om maskinen sveitserne nå tester ut på Island. 


Pumpes ned i grunnen

Teknologien, eller maskinen, som har fått navnet CarbFix2, henter CO2 direkte fra atmosfæren gjennom et spesialfilter. Mens f.eks. oksygenet og nitrogenet i luften passerer gjennom filteret, blir CO2 blir fanget, varmet opp og så pumpet ned i den islandske undergrunnen gjennom lange slanger.

Ifølge en pressemelding fra Climeworks reagerer CO2 med bergarten basalt, og omdannes til karbonatmineraler, som f.eks. jernkarbonat. Dette skjer på omkring 700 meters dybde, i en prosess som sies å ta ca. to år.


Slipper ikke ut igjen

Slik, skriver Videnskab.dk, blir CO2 låst fast i undergrunnen, og kan ikke slippe ut og opp i atmosfæren igjen.

Lektor Philip Fosbøl ved Danmarks Tekniske Universitet, Center for Energi og Ressourcer, tror at den nye teknologien kan bli nødvendig for å kunne nå målene i Parisavtalen.

- Hvis vi skal oppfylle avtalen må verden ha negativt CO2-utslipp, altså fjerne mer enn vi slipper ut, omkring år 2050. Derfor har vi bruk også for teknologier som kan trekke CO2 direkte ut av atmosfæren, og denne teknologien som beskrives her blir et av verktøyene, sier Fosbøl til Videnskab.dk.


Avhengig av energi

Aberet med den nye teknologien er at den krever energi for å fungere. Det gjør den egnet til bruk på steder med overskudd på ren og fornybar energi – som f.eks. islandske varmekilder.Nøkkelord