Fortsatt drift i Gruve 7 på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland (H) vil utrede satellittkommunikasjon og mulighetene for bredbånd i nordområdene. (Foto: Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet).
Gruve 7 på Svalbard vil fortsette driften uansett hva Nærings- og fiskeridepartementet kommer fram til som løsning for krisen i Store Norske.

Det blir fortsatt drift i Gruve 7 på Svalbard, uansett hva Nærings- og fiskeridepartementet kommer fram til som løsning for krisen i Store Norske.


I et brev datert 3. desember skriver næringsminister Monica Mærland til Longyearbyen lokalstyre at det i "nær fremtid skal tas stilling til spørsmålet om videre gruvedrift i Svea/Lunckefjell og Gruve 7." 

Ifølge brevet er hovedalternativene som nå vurderes, enten avvikling av gruvedriften i Svea og Lunckefjell i løpet av 2016, eller driftshvile i Svea og Lunckefjell i inntil 3 år, med eventuell oppstart i perioden dersom forholdene ligger til rette for det. 

I begge tilfellene vil Gruve 7 kunne drives videre. 

- Jeg tolker brevet dithen at Gruve 7 forblir, og at den vil være operativ uansett hva departementet kommer med av svar til Store Norske om videre gruvedrift på Svalbard. Og dette er svært positivt. For vi tok det ikke for gitt at Gruve 7 ville forbli, og dette handler om mange arbeidsplasser, sier lokalstyreleder Arild Olsen (Ap)

Dersom Nærings- og fiskeridepartementet går inn for dobbelt skift ved Gruve 7, handler det om 41 arbeidsplasser. Blir det ett skift, vil gruvedriften generere 23 arbeidsplasser.

- Jeg er usikker på om Mæland mener at det uansett utfall handler om doble skift i Gruve 7, men dette er uansett godt nytt for Longyearbyen, sier Olsen.

Les også "Store Norske, ganske lite - 98 mann alle" 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: