Forsvarstopp: - Russerne er veldig dyktige på droner

Kontreadmiral Ketil Olsen på nasjonal dronekonferanse i Stormen i Bodø. (Foto: Hege Eilertsen)
- Russerne er ingen amatører på droneområdet, det kan jeg love. Vi skal ikke med det dra i gang å si «ja, det er der den store trusselen er», men det er klart at vi har en stor nabo i øst, og det må vi forholde oss til, sier kontreadmiral Ketil Olsen.


- Russerne er ingen amatører på droneområdet, det kan jeg love. Vi skal ikke med det dra i gang å si «ja, det er der den store trusselen er», men det er klart at vi har en stor nabo i øst, og det må vi forholde oss til, sier kontreadmiral Ketil Olsen.

- De er veldig dyktige. Amerikanerne er også dyktige, og har holdt på med dette i veldig mange år, sier han til High North News.

I Bodø i går snakket han blant annet om russernes bruk av droner i Syria.

Olsen understreker, slik norske forsvarsmyndigheter har gjort gang på gang de siste par årene, at Russland ikke er noen militær trussel mot Norge.

- Må finne balansen

- Men vi må jo vite at de er der. Det handler om å finne den balansen der, med hvordan vi skal håndtere disse utfordringene, samtidig som vi kanskje evner å ta i bruk en del av teknologien selv, sier Olsen.

Utviklingen i den internasjonale droneindustrien er rivende, og i forsvarssammenheng er det først og fremst russerne, amerikanerne og kineserne som leder an.

Kontreadmiralen, som i går var forsvarssjefens og den norske forsvarsledelsens representant på den nasjonale dronekonferansen, legger ikke skjul på at Norge ligger på et lavt nivå.

- Vi har begynt, og vi kjenner systemene, men jeg tror ikke verken vi har råd eller menneskelige ressurser til å ta over oss de store systemene. Det skal ikke vi jobbe med, det får andre holde på med, sier han til High North News.

Prioriterer etterretning og overvåking

I årene som kommer vil det norske forsvaret imidlertid legge opp til å bruke droneteknologien mer: 

- Ubemannede driftssystemer for etterretnings-, overvåknings- og rekogniseringsforhold vil få en sterkere posisjon i forsvarsstrukturen i løpet av den neste ti-årsperioden,  slår kontreadmiralen fast.

- Våpenlevering fra denne typen systemer ansees ikke å være en viktig problemstilling i den kommende tiårsperioden i Norge, legger han til.

«Killer-drones» a la de man ser i TV-serien «Homeland», hvor amerikanske styrker bekjemper Taliban, er kanskje det nordmenn flest assosierer militære droner med, mener han.

- Bruken av disse systemene i militære operasjoner har økt kraftig de siste ti årene, særlig i Irak, Afghanistan og Syria, kommenterer han.

Ekspert: - Flere virksomheter bør se på risikoen

Dagens droneteknologi er ikke bare attraktiv for næringslivet, offentlige tjenesteytere og i militære sammenhenger. Unge og voksne kjøper allerede nokså billige varianter over disk. Teknologien tiltrekker også kriminelle.

 

Knut Torbjørn Moe, direktør for forretningsutvikling i Squarehead Technology. (Foto: Hege Eilertsen)

På konferansen i går var også Knut Torbjørn Moe, direktør for forretningsutvikling i det norske selskapet Squarehead Technology, som blant annet selger avansert avlyttingsteknologi. Han mener langt flere virksomheter bør sette seg inn i hvilken trussel droner kan utgjøre.

- Beskyttelsesbehovene der ute er mange, fremtredende og umiddelbare. Risikoanalyse og reaksjonstrening er nøkkelen, sier han.

- Utgangspunktet her er ikke å tenke at dette er den største trusselen i verden, for det finnes andre ting der ute som er skummelt. Men i Norge er det en veldig liten del av debatten som går på dette, den er langt høyere i USA. Jeg tror det er fryktelig viktig at noen, som en del av samfunnsdebatten, underretter om hvilke risikoer som er der, sier Moe.

Kontreadmiral: - Vi må ikke lulle oss inn

Kontreadmiral Ketil Olsen sier til High North News at han snakket mye med direktøren i Squarehead Technology kvelden før dronekonferansen. På forespørsel om hvilke tanker han gjør seg om advarslene hans, sier han følgende:

- Vi har kompetanse på det. Det har vi. Hvor spiss den er, det kan jeg ikke svare på, for det er ikke mitt fagfelt. Men det er helt klart at dette er ting som opptar oss også.

- Det er en reell trussel, og vi må ikke bare lulle oss inn og se på at dette er en kompetanse eller kapasitet som bare vi bestitter. Det gjør definitivt også noen som ønsker oss vondt, sier kontreadmiralen.

- Kina har en stor gruppe som holder på med droner, og andre måter å skaffe seg opplysninger på. Dette bare sprer seg. Det vi må være flinke til, som smånasjoner, er å være litt mer oppmerksomme, legger han til.

Nå ser flere mot nord

- Det er klart at i nordområdene, der har ikke NATO hatt noe fokus. Vi har vært i Afghanistan, i Irak og andre steder. Det er Norge som har holdt fokus på nordområdene, og nå begynner andre å oppdage at det kanskje var litt dumt, sier Olsen.

- Det mener jeg har med etablering av situasjonsbevissthet å gjøre. Dette er normalen. Det er når normalen endrer seg at man er nødt til å vite hva normalen er. Og slik som det er i dag, ser vi en opptrapping fra russisk side og andre, men Russland ansees jo ikke som en trussel mot Norge. Det skal vi være veldig forsiktige med å si.

Nøkkelord